Show simple item record

dc.contributor.authorVarpe, Marte Nygård
dc.date.accessioned2020-09-02T07:34:50Z
dc.date.available2020-09-02T07:34:50Z
dc.date.issued2020-06-16
dc.date.submitted2020-06-15T22:00:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23947
dc.description.abstractTemaet for masteroppgåva er «åtvaringar i private tilsetjingsforhold». Rettsområdet arbeidsrett består av verneomsynet som eit grunnfundament, men likevel nyttar ikkje arbeidsmiljølova omgrepet «åtvaring», og ein har heller ingen andre reglar som direkte regulerer dette for private tilsetjingsforhold. Åtvaringsinstituttet bærer dermed preg av eit svevande rettskjeldebilete til tross for at åtvaring er den mest alvorlege sanksjonen arbeidsgjevar kan kome med før oppseiing eller avskil. Siktemålet med masteroppgåva er å få ei meir handfast tilnærming til både vilkår og verknad for denne reaksjonsforma for å vurdere om rettstryggleiken til arbeidstakaren er godt nok ivareteke.en_US
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleÅtvaringar i private tilsetjingsforhold – ei vurdering av om rettstryggleiken til arbeidstakaren er godt nok ivareteke.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-15T22:00:32Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record