Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSalte, Trond-André Ottøy
dc.date.accessioned2020-09-02T08:43:28Z
dc.date.available2020-09-02T08:43:28Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.date.submitted2020-07-01T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/24005
dc.description.abstractOppgaven redegjør for adgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold. Innunder dette finnes drøftelser knyttet til de konkurransebegrensende klausulenes innholdsmessige skranker. Oppgaven kommenterer fortløpende sammenhengen mellom aml. kap. 14 A og aml. § 1-9, som den juridiske teorien på området i liten grad har viet oppmerksomhet. Ved at det er aml. § 1-9 som i realiteten setter grenser for hvilke klausuler som kan inngås og gjøres gjeldende kan ikke de nærmere grensene for dette skisseres uten at forholdet til bestemmelsen kommenteres. Oppgaven presenterer interessante betraktninger til hvilken betydning innholdet i klausulen har for avtalebindingen mellom arbeidsavtalepartene, på bakgrunn av LB-2019-75820 hvor lagmannsretten gir uttrykk for at arbeidstaker har valgrett til ugunstige avtaler etter aml. § 1-9. Oppgaven presenterer til slutt spørsmålet om adgangen til å inngå alternative/avvikende kunde- og konkurranseklausuler på bakgrunn av aml. § 1-9.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectavtale
dc.subject§ 14 A-3
dc.subjectklausuler
dc.subject§ 14 A-6
dc.subjectaml.
dc.subjectvalgrett
dc.subjectkap. 14 A
dc.subjectugunstighet
dc.subjectklausul
dc.subjectkonkurransebegrensende
dc.subject§ 14 A-4
dc.subject§ 1-9
dc.subjectarbeidstakerbegrepet
dc.subjectkundeklausul
dc.subject§ 14 A-1
dc.subject§ 38.
dc.subjectarbeidsgiver
dc.subjectAvtl.
dc.subjectkonkurranse
dc.subject§ 14 A-5
dc.subjectkonkurransebegrepet
dc.subject§ 36
dc.subjectugunst
dc.subject§ 14 A-2
dc.subjectarbeidsgiverbegrepet
dc.subjectrekruttering
dc.subjectarbeidstaker
dc.subjectkundebegrepet
dc.subjectkunde
dc.subjectarbeidsmiljø
dc.subjectrekrutteringsklausul
dc.subjectkonkurranseklausul
dc.titleAdgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-01T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave (60 sp)
dc.description.localcodeJUS396
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS396
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel