Show simple item record

dc.contributor.authorEikaas, Baard
dc.date.accessioned2020-09-02T08:49:36Z
dc.date.available2020-09-02T08:49:36Z
dc.date.issued2020-07-11
dc.date.submitted2020-07-10T22:00:50Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/24042
dc.description.abstractHar realisasjon funnet sted? Det er det grunnleggende spørsmålet i denne masteroppgaven. Realisasjonsbegrepets innhold beror på en tolkning av legaldefinisjonen som gis i skatteloven § 9-2. Et sentralt mål er å identifisere momenter som er relevante å vektlegge i lovtolkningen, særlig med sikte på tilfeller hvor spørsmålet om realisasjon byr på tvil. Det overordnede spørsmålet blir konkretisert i to underproblemstillinger: Finner det sted realisasjon i forbindelse med gjennomføringen av gjenkjøpsavtaler? Finner det sted realisasjon når eiendomsrett erverves ved hevd?en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleRealisasjon som innvinningsbegivenhet i inntektsskatteretten - En studie av realisasjonsbegrepet i skatteloven § 9-2
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-10T22:00:50Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record