Show simple item record

dc.contributor.authorTimenes, Steinar
dc.date.accessioned2020-10-02T07:18:19Z
dc.date.available2020-10-02T07:18:19Z
dc.date.issued2020-10-02
dc.date.submitted2020-10-01T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/24106
dc.description.abstractMasteroppgave i nordisk litteratur Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet i Bergen Våren 2020 Student: Steinar Timenes Veileder: Erik Bjerck Hagen Tittel: Carl Barks’ Donald Duck & Co Undertittel: Om kvalitetene, leserappellen og mangelen på anerkjennelse i norske litteraturhistorier Denne masteroppgaven er en gjennomgang av norske litteraturhistorier etter Donald Duck & Co ankomst i Norge desember 1948. Oppgaven tar for seg dens skaper Carl Barks og hvordan hans kunst er beskrevet i norske litteraturhistorier, aviser, skjønnlitteratur og donaldistiske forskninger som utgangspunkt for å kunne gi en fyldigere beskrivelse til populærlitteraturen. Alt dette gir grunnlag for å undersøke hvordan populærlitteraturen til dags dato blir fremstilt. Fremgangsmåten er å gi et innsyn i Barks’ liv og hans arbeidsmetode før masteroppgaven tar for seg meninger i medier etter 1948 fram mot 1970 hvor populærlitteraturen blir løftet opp i akademia med Norges første donaldistiske studier i Jon Gisles Donaldisme (1973). Ettermælene av populærlitteraturens løft er beskrevet ulikt i norske litteraturhistorier og videreføringen av Donalds leserappell blir fremstilt forskjellig slik oppgaven tar sikte på å vise gjennom eksempelvis Øyvind Holens Donald-landet (2012). Til dags dato er populærlitteraturen definert som «den skjulte litteraturen» – uten en videre funksjon. Derfor tar masteroppgaven sikte på å gi funksjon til Barks’ Donald Duck & Co ved å parafrasere Donaldhistorier med tilhørende analyser som viser i hvilken grad de har hatt funksjon. Til slutt argumenterer denne masteroppgaven hvorfor Donald har hatt en kulturell forankring i Nord-Europa med særlig fokus på Norge; hvor det anspente forholdet mellom lav- og høykultur forhåpentligvis blir gitt en bredere mening mot slutten ved å forklare hvordan norske litteraturhistorier kan være like stereotypiske som den stereotypien de selv anklager populærlitteraturen for å være.en_US
dc.description.abstractMA thesis in Nordic Literature Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies University of Bergen May 2020 Student: Steinar Timenes Tutor: Erik Bjerck Hagen Title: Carl Barks’ Donald Duck & Co Subtitle: About qualities, reader appeal and the lack of credit in modern histories of Norwegian literature After the Donald Duck & Co.’s arrival in Norway December 1948 the academic and public discourses around how comics affect the readers, book marked and/or Norwegian values have been highly debated. This thesis shows how this debate has left a stamp on what Donald Duck & Co is: literature with no other function than entertainment. The present thesis will thus investigate the different roles popular literature plays after the increase of academic interest of the comics in the 1970’s, with a particular focus on Carl Barks’ Donald Duck & Co. Furthermore, I oppose the opinion that Carl Barks’ Donald Duck only premise is to entertain and will examine how one can use Donald Duck & Co in academia. The present thesis is inspired by what Jon Gisle did with the first donaldist studies in Norway 1973 and Øyvind Holen’s thesis on how the Duck changed Norway in 2012. I will use these two works to see if there is finally room for Donald Duck & Co in the modern history of Norwegian literature. This thesis starts out with a portrayal of Carl Barks’ life and work method before it moves on to show the discourses displayed in different types of media after the Ducks arrival in 1948 unto the 1970’s; where the popular literature gets a significant role in academia. This will be done to see how Carl Barks’ work specifically contributed in the comic’s shift from only entertainment to depicting modern Norwegian culture. From there it’s easy to assume that modern popular history of Norwegian literature gives a wholesome picture of what role popular literature played at its peak, but as this thesis argues, the modern definition of popular literature to this date is still: “The hidden literature”. This thesis mission is thus to bring light to what we can call a hidden past in modern history of Norwegian literature through the use of paraphrase with belonging analysis as academic tools.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectDonald Duck
dc.subjectCarl Barks
dc.titleCarl Barks’ Donald Duck & Co Om kvalitetene, leserappellen og mangelen på anerkjennelse i norske litteraturhistorier
dc.title.alternativeCarl Barks’ Donald Duck & Co About qualities, reader appeal and the lack of credit in modern histories of Norwegian literature
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-10-01T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeMAHF-LÆNO
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record