• Spenninger i klasserommet: Mikroaggresjon som pedagogisk utfordring 

      Gressgård, Randi; Harlap, Yael (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Når spenninger eller konflikter oppstår i klasserommet, oppleves det gjerne som et hinder for læring. Mange undervisere betrakter konfliktsituasjoner som et problem som må håndteres for å reetablere ro og orden. Vi vil ...