• Universitetsforelesningen og responsteknologi 

      Egelandsdal, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Artikkelen gir en historisk presentasjon av hvordan universitetsforelesningen har forandret seg over tid, og dens nåværende status i det 21. århundre. Den diskuterer hvordan responsteknologi kan bidra til å endre og bevare ...