• Antikke samfunn i krig og fred 

   Schreiner, Johan Henrik; Meyer, Jørgen Christian; Gabrielsen, Vincent; Østby, Erik; Brandt, Rasmus J.; Andersen, Øivind; Eide, Tormod; Montgomery, Hugo; Isager, Signe; Christiansen, Erik; Ødegård, Knut; Carlsen, Jesper; Bekker-Nielsen, Tønnes; Oppedal, Stig; Kraggerud, Egil; Skoie, Mathilde; Iddeng, Jon W.; Pethon, Pio A.; Prusac, Marina; Sande, Siri; Haaland, Gunn (Skrifter utgitt av det Norske Institutt i Athen, Book, 2003)
   Denne boken er er festskrift ril professor Johan Henrik Schreiner i forbindelse med hans 70-årsdag. Den består av en samling artikler 0111 krig, konflikt og fredsslurninger i antikken. Krigen er alle tings mor, kunne det ...
  • Interpretatio and inventio: the case of Servius' commentary on Virgil's 'Eclogues' 

   Skoie, Mathilde (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 2, Chapter, 2014)
  • "Make love not war": Krig og kjærlighet i romersk elegi 

   Skoie, Mathilde (Skrifter utgitt av det Norske Institutt i Athen, Chapter, 2003)
  • Paradeigmata: studies in honour of Øivind Andersen 

   Emilsson, Eyjólfur K.; Maravela, Anastasia; Skoie, Mathilde (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 2, Book, 2014)