• A 3D spatial approach to post-excavation study, as exemplified at the Agia triada Cave, Karystos 

   Katsianis, Markos; Mavridis, Fanis; Tankosic, Zarko; Tsipidis, Spyros (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Η εργασία συνοψίζει τα αποτελέσματα της προσπάθειας αναβάθμισης ενός συμβατικού ανασκαφικού αρχείου με τη χρήση τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), με στόχο τη δια- χείριση των δεδομένων, την υποστήριξη ...
  • A conduit between two worlds: Geography and connectivity in the Euboean Gulf 

   Knodell, Alex R. (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται ο ευβοϊκός κόλπος ως ένας σημαντικός αγωγός δια μέσω του οποίου σταδιακά δημιουργήθηκαν ποικίλες ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Κατά καιρούς η θαλάσσια λωρίδα του ευβοϊκού κόλπου λειτουργούσε ως ...
  • A GIS exploratory analysis of farmsteads: a case-study of the Karystian farmsteads on the Paximadi Peninsula 

   McHugh, Maeve (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Αυτό το άρθρο προέκυψε από την έρευνά μου σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία των αγροικιών στη γεωργία κατά την Κλασική-Ελληνιστική περίοδο (450-250 π.Χ). Η προβληματική ταυτοποίηση των αγροτικών θέσεων που διστακτικά ...
  • A half-carved marble vessel (tsoukali) from the ancient quarries of Myloi, Karystos in Southern Euboea: a contribution to the study of the use of Karystian marble for vase carving in antiquity 

   Poupaki, Eirene; Chidiroglou, Maria (Chapter; Conference object, 2017)
   Τα αρχαία λατομεία που παρήγαγαν καρύστια λίθο (marmor Carystium) στα Στύρα και την Κάρυστο Ευβοίας έχουν ερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Μελέτες γι’ αυτές τις θέσεις δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα οι οποίες ...
  • A short overview of the history of the Church on Euboea (Negroponte) 

   Michalaga, Despoina Stef. (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Άγνωστη παραμένει η ακριβής χρονολογία του εκχριστιανισμού της Εύβοιας, ενώ ήδη από τον 4ο αι. μαρτυρείται επίσκοπος Βοίας υποκείμενος στη Μητρόπολη Κορίνθου. Οι διαφορετικές ονομασίες των επισκόπων, αρχιεπισκόπων ή ...
  • Ancient coin hoards: insights into the history of Euboea 

   Gkikaki, Mairi (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Είναι γνωστή η σημασία των νομισματικών θησαυρών στην ερμηνεία αρχαιολογικών δεδομένων. Στοιχεία όπως η αξία, το σημείο και η χρονολογία απόκρυψης ακόμα και η κατάσταση διατήρησης συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση ...
  • Archaeomagnetic dating: examples from Euboea-Attica and the missing link between the central Greek mainland and the islands 

   Kondopoulou, Despina; Lanos, Philippe; Evans, Ted; Tema, Evdokia; Aidona, Elina; De Marco, Emanuela (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Ο αρχαιομαγνητισμός αποτελεί έναν κλάδο που συνδυάζει τη γεωφυσική με την αρχαιολογία και έχει διάφορες εφαρμογές, με πιο γνωστή τη χρονολόγηση θέσεων μέσω της μελέτης του γεωμαγνητικού πεδίου του παρελθόντος, όπως ...
  • Connectivity and insularity in 1st-millenium southern Euboea: the evidence from the sanctuary of Karystos-Plakari 

   Grielaard, Jan Paul; Songu, Filiz (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Από το 2010 στη θέση Πλακαρή της νότιας Εύβοιας κοντά στην Κάρυστο πραγματοποιείται συστηματική αρχαιολογική έρευνα. Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (VU) με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας. ...
  • Euboea during the Neolithic period: a review of the evidence 

   Mastrogiannopoulou, Vagia; Sampson, Adamantios (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Η Εύβοια αποτελεί μια ειδική περίπτωση της Νεολιθικής περιόδου στην Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των αρχαιολογικών καταγραφών που αφορούν σε ολόκληρη τη Νεολιθική περίοδο. Μια αναθεώρηση των καταγραφών σχετικά ...
  • Euboean Connections with Attica and Kea: a view from final Neolithic and late Early Bronze age II pottery 

   Nazou, Margarita (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Το άρθρο διερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στην Κεντρική και τη Νότια Εύβοια, την Ανατολική Αττική και τη Βόρεια Κέα σε δύο χρονολογικές περιόδους: την Τελική Νεολιθική (περίπου 4100-3100 π.Χ.) και την ύστερη Πρωτοελλαδική II ...
  • Euboean connections with eastern Boeotia: ceramics and synchronisms between Lefkandi and ancient Eleon 

   Van Damme, Trevor (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και της Θ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων πραγματοποιούνται ανασκαφικές εργασίες ακριβώς έξω από το σύγχρονο χωριό Αρμά ...
  • Euboean cults and myths outside Euboea: Poseidon and Briareos/Aigaion 

   Boffa, Giovanni; Leone, Barbara (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στους ευβοϊκούς μύθους και λατρείες και έχει σκοπό να ερμηνεύσει καλύτερα δύο ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με ένα κεντρικό / περιφερειακό θέμα: Ποσειδώνας και Βριάρεως. Εμφανίζονται στενά ...
  • Euboeans in the Far West? New data and interpretations 

   Dominguez, Adolfo J. (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Τα τελευταία χρόνια νέα υλικά πιθανής ευβοϊκής καταγωγής έχουν βρεθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, κάποια από τα οποία παραμένουν αδημοσίευτα. Χρονολογούνται ανάμεσα στο δεύτερο μισό του 9ου αιώνα π.Χ. και το πρώτο μισό του 8ου ...
  • Gaps in the record: the missing LH I-II and IIIB phases on Euboea 

   Kramer Hajos, Margaretha (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Αυτό το άρθρο εξετάζει δύο περιόδους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, για τις οποίες τα στοιχεία από την Εύβοια είναι περιορισμένα: τις πρώιμες φάσεις της Μυκηναϊκής περιόδου (Ύστερη Ελλαδική [ΥΕ] I-II) και την ΥΕ IIIB ...
  • Greek Geometric incised coarse ware, Euboea, and its connections to central Italy 

   Cerasuolo, Orlando (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Η ευβοϊκή εγχάρακτη κεραμική, γνωστή από τον 19o αιώνα αναγνωρίστηκε από τον Boardman ως ξεχωριστή κατηγορία μόλις το 1952. Από τότε έχουν δημοσιευτεί αρκετά άρθρα για ταφικά και οικιστικά σύνολα με εγχάρακτη χονδροειδή ...
  • Karystos revisited: interaction networks of an Aegean island polity (sources and finds) 

   Chidiroglou, Maria (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Οι αρχαιολογικές πληροφορίες για τη νότια Εύβοια ήταν μέχρι πρόσφατα αρκετά περιορισμένες. Το 1852 ο Έλληνας διπλωμάτης και αρχαιολόγος από την Κωνσταντινούπολη Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής που είχε τολμήσει μια δια ξηράς ...
  • Mapping Frankish Euboea: tracing the depiction of the island through the portolan charts and early maps from the 13th to 17th century 

   Blackler, Andrew (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος, περίοδος κατά την οποία η Εύβοια βρισκόταν υπό την κατοχή των Σταυροφόρων και των Βενετών και εκτείνεται χρονικά από το 1205 μέχρι το 1470, φαντάζει τόσο συναρπαστικά κοντινή αλλά ταυτόχρονα ...
  • Middle Helladic (central) Euboea and its cultural connections: the state of research 

   Krapf, Tobias (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Η Εύβοια κατείχε καίρια γεωγραφική θέση κατά τη Μεσοελλαδική περίοδο και η στρωματογραφία της θέσης Λευκαντί έχει χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τη μελέτη άλλων περιοχών. Η ανακάλυψη 42 αρχαιολογικών θέσεων πιστοποιεί ...
  • Neolithic pottery groups from the Agia Triada Cave, southern Euboea, and the Aegean Late Neolithic: some remarks 

   Mavridis, Fanis (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της εν εξελίξει μελέτης του υλικού των ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2007-2010 στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδας Καρύστου. 1 Από τα έως τώρα ...
  • Proud to be Euboeans: the Chalcidians of Thrace 

   Psoma, Selene E. (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter; Conference object, 2017)
   Οι Χαλκιδείς της Θράκης, όπως αναφέρονται στην αρχαία γραμματεία και τις επιγραφές, ήταν Ευβοείς άποικοι στη χερσόνησο της Χαλκιδικής που ζούσαν σε μικρές πόλεις στο μυχό του κόλπου της Τορώνης και στη Σιθωνία. Η Όλυνθος ...