Show simple item record

dc.contributor.authorVik, Knut Teppaneng
dc.date.accessioned2007-11-26T10:36:11Z
dc.date.available2007-11-26T10:36:11Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2445
dc.description.abstractI dette prosjektet fokuseres det på hvordan sykdom og helse har blitt mer sentrale kategorier i vårt dagligliv, særlig de siste 40 til 50 årene. Stadig flere dimensjoner av menneskets liv sees i lys av et forhold mellom ”frisk” og ”syk”. En utvidet sykdomsdefinisjon og en stadig viktigere, men også mer omdiskutert vitenskapelig ekspertise, ser ut til å få konsekvenser for sykdomstilstanden som rolle. Utviklingen av moderne medisin medførte i utgangspunktet et klart skille mellom sykdom og andre typer avvik som illojalitet, umoral og kriminalitet. I dag ser imidlertid sykdom i økende grad ut til igjen å være forbundet med slik mistenkeliggjøring. Samtidig som enkeltindividet har fått stadig flere grunner til å føle eller hevde seg syk, er det blitt vanskeligere å få aksept for det. Den moderne medisin ser stadig ut til å være den sentrale portåpneren til en akseptert rolle som syk, men under andre forutsetninger enn tidligere. Når tendensen til å se sykdom som forbundet med illojalitet, umoral og kriminalitet igjen er økende, medfører det store problemer for mennesker som hevder å være syke uten å kunne vise til en klar biologisk årsak. ”Landskapet” av ulike sykdommer, tilstander og lidelser kan beskrives som en kamparena, der en allment akseptert eller legitim rolle som syk, er stridens kjerne. I dette prosjektet drøftes konturene av, forutsetningene for og styrkeforholdene på denne kamparenaen. Dette gjøres gjennom: 1. En analyse av norsk helse- / diagnoserelatert organisasjonsliv de siste drøye hundre år. 2. En drøfting og analyse av en organisasjon tilknyttet en lidelse som er diffus i forhold til den moderne medisins forklaringsmodeller for sykdom. M.E. Nettverket i Norge representerer mennesker med lidelsen myalgisk encefalopati eller kronisk utmattelsessyndrom, og studeres gjennom diskursanalyse av medlemsbladet M.E.-kanalen.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDe diffuse lidelsene – en kamparena. Om sykdom som konflikt og forhandling i et kunnskapssamfunn.nob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record