Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMeling, Eirikeng
dc.date.accessioned2007-11-28T10:15:26Z
dc.date.available2007-11-28T10:15:26Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2457
dc.description.abstractProblemstillingen i denne masteroppgaven er om politikeres opptredener i TV-debatter har effekt på partiers oppslutning i norske stortingsvalgkamper. Bakgrunnen for temaet er analyser som viser at valgkamper blir viktigere og er utslagsgivende for valgresultater. Samtidig er mediene og særlig TV sett på som den avgjørende arenaen i valgkampen. Problemstillingen besvares ved å gjennomføre regresjonsbaserte tidsserieanalyser og panelanalyser av partier og koalisjoners oppslutning gjennom valgkampen 2005. Analyseperioden er 8. august til 12. september 2005. Uavhengig variabel er politikeres prestasjoner i TV-debatter. I tillegg inkluderes kontrollvariabler for partilederes prestasjoner i valgkampen, avisers terningkast etter TV-debatter og oljepris. Det blir også argumentert for at meningsmålingseffekter bør inkluderes som en kontrollvariabel, men det er det ikke rom for i oppgaven. Både avhengig- og uavhengig variabel, i tillegg til kontrollvariabelen for valgkamp, er basert på meningsmålingsdata. På grunn av problemer med autokorrelasjon og ikke-stasjonære variabler benyttes en regresjonsteknikk basert på Generalized Least Squares (GLS) i stedet for tradisjonelle minste kvadratsums metode (OLS). Regresjonsanalysen gir støtte til to av 18 hypoteser som ble utledet i teorikapittelet. Det er ingen effekt fra TV-debattene. Det er heller ingen effekt fra terningkast etter TV-debatter, dessuten forkastes hypoteser om at koalisjonsalternativene overtok partienes rolle i valgkampen. Hypoteser om positiv effekt fra partilederes valgkamp og effekt fra svingninger i olje-/bensinpris blir ikke forkastet. Selv om effekt fra TV-debatter forkastes så gir ikke analysen uforbeholden støtte til en strukturbasert forklaringsmodell hvor sosial bakgrunn og ideologisk ståsted alene er avgjørende for partipreferanse. Valgkamp og enkeltsaker er også med og påvirker partioppslutning og dermed valgutfall. Hva gjelder TV-debattene så tyder analysen på at de heller fungerer som TV-underholdning enn nyttig informasjon om de forskjellige alternativene i valgkampen.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleBrød eller sirkus? En tidsserieanalyse av TV-debatters innflytelse på partioppslutning i stortingsvalgkampen 2005nob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel