Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvamme, Synøve
dc.contributor.authorNilsen, May Linn
dc.contributor.authorBolann, Benedicte Yoo Mee Ra
dc.date.accessioned2008-11-10T08:18:12Z
dc.date.available2008-11-10T08:18:12Z
dc.date.issued2007-11-26eng
dc.date.submitted2007-11-26eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2853
dc.description.abstractThis is a cross-cultural study of organisations founded in positive psychology. The samples of 289 subjects are from South Africa (91) and Norway (198). The study is a tentative mapping of psychosocial factors related to work engagement where altruism was tested as a moderating factor. There were no significant differences on the general level of work engagement for the two countries, but relating to the three subscales there were two significant differences. Work absorption was higher in the South-African sample, and the Norwegian sample was higher on vigour. The South-African population was significant higher on altruism compared to the Norwegian population, but altruism showed no direct effect on work engagement. The psychosocial factors were shown to be a variable of predictive value of 49.9 % of the variance shown in work-engagement. The most contributing single psychosocial factors related to work-engagement were emotional load, social support, role-conflict and need for recovery. There were also found interacting effects on four of the psychosocial factors related to work engagement. Neither culture nor altruism was shown to have effect on the relation between psychosocial factors and work engagement.en_US
dc.description.abstractDette er en krysskulturell studie av organisasjon innen positiv psykologi. Utvalget på, til sammen, 289 respondenter var fra Sør-Afrika (91) og Norge (198). Studien er en kartlegging av arbeidsengasjement hvor altruisme ble testet som modererende faktor. Det var ingen signifikante utvalgsforskjeller for arbeidsengasjement som faktor, men relatert til de tre delkomponentene ble det funnet to signifikante utslag. Oppslukthet gav høyere utslag i det sørafrikanske utvalget, og det norske utvalget var høyere på vigør. Det sørafrikanske utvalget var signifikant høyere på altruisme, sammenliknet med det norske utvalget, men altruisme hadde i studien ingen direkte effekt på arbeidsengasjement. De psykososiale faktorene viste samlet prediktiv verdi på 49,9 % for varians i arbeidsengasjement. Psykososiale faktorer med størst forklaringsverdi for arbeidsengasjement var emosjonell belastning, sosial støtte, rollekonflikt og behov for rekonvalens. Det var også interaksjonseffekter for fire av disse psykososiale faktorene relatert til arbeidsengasjement. Verken kultur eller altruisme viste slik effekt. Resultatene gav ikke støtte for kulturell påvirkning i sammenhengen mellom psykososiale faktorer og arbeidsengasjement.no_NO
dc.format.extent650712 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titlePsykososiale faktorer altruisme og arbeidsengasjement. En krysskulturell studienob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263nob
fs.subjectcodePSYK300


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel