Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRafoss, Lena Skjoldeng
dc.date.accessioned2008-11-12T10:10:10Z
dc.date.available2008-11-12T10:10:10Z
dc.date.issued2008-11-12eng
dc.date.submitted2008-05-26eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2956
dc.description.abstractAlle borgere har plikt til å møte som vitne og forklare seg overfor retten. Dette er den alminnelige hovedregelen i både sivile og straffesaker. Redaktører og journalister har rett til å kreve fritak fra den alminnelige vitneplikten. Medias kildevern er en fritaksrett fra den alminnelige hovedregelen om vitneplikt, men innebærer ikke noe bevisforbud. Regelen om redaktørers og journalisters vitneplikt regulerer rettens adgang til å gjøre unntak fra fritaket fra vitneplikt for disse yrkesgruppene. Unntaket er regulert i strpl. § 125 tredje ledd og tvl. § 22-11 annet ledd. Problemstillingen i oppgaven er hva som kreves for at retten skal kunne pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kilder. Oppgaven drøfter hva som kreves for at det er aktuelt og akseptabelt for retten å pålegge redaktører og journalister vitneplikt. Vilkårene for vitneplikt er systematisert, og terskelen angis og konkretiseres. Det primære rettsgrunnlaget er særegent ved at det har en sterk relasjon til både konstitusjonelt og internasjonalt nivå. Oppgaven inneholder også en komparativ sammenligning med svensk og dansk rett. Problemstillingen avspeiler et politisk verdivalg i avveiningen mellom grunnleggende hensyn i et demokratisk samfunn.no_NO
dc.format.extent404667 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKildevernnob
dc.subjectVitnepliktnob
dc.subjectYtringsfrihetnob
dc.subjectPressefrihetnob
dc.subjectStraffeprosessnob
dc.subjectSivilprosessnob
dc.subjectGrunnloven § 100nob
dc.subjectEMK artikkel 10nob
dc.subjectStraffeprosessloven § 125nob
dc.subjectTvisteloven § 22-11nob
dc.subjectMedierettnob
dc.subjectRedaktørernob
dc.subjectJournalisternob
dc.titleRedaktørers og journalisters vitneplikt : rettens adgang til å pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kildernob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Master i rettsvitenskap
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel