Show simple item record

dc.contributor.authorEikhaug, Jon Ingareng
dc.date.accessioned2009-04-27T06:57:47Z
dc.date.available2009-04-27T06:57:47Z
dc.date.issued2008-12-18eng
dc.date.submitted2008-12-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3245
dc.description.abstractNorske toppledere møter stadig kritikk for sine lederlønninger. De senere årene har lederlønningene vokst betydelig, og bruken av opsjoner og annen prestasjonsbasert avlønning øker. Mange hevder at det eksisterer en grådighetskultur i næringslivet, og at lederlønnsnivåene bryter med norsk likhetstankegang. Hvordan opplever lederne denne kritikken? To hovedmål utledes av dette: (1) Å se hvordan norske næringslivsledere legitimerer sine lederlønninger; (2) Å se på hvilken måte ulike typer sosial forankring bidrar til å legitimere synet på lederavlønning. Resultatene viser at topplederne hovedsakelig legger markedet til grunn som en avgjørende faktor for lederlønn. Men ved å se nærmere på underliggende legitimeringsmekanismer er det mye som taler for at referansene til markedet i større grad skyldes en opplevd plikt til å følge andre markedsaktørers atferd enn et personlig bifall av markedsbasert avlønning. Videre er det forskjeller i argumentasjonen mellom toppledere i nasjonalt og internasjonalt orienterte selskaper, hvorav sistnevnte gruppe argumenterer sterkere for økte lønnsforskjeller i befolkningen og behovet for at Norge tar innover seg den internasjonale virkeligheten. Disse resultatene tyder på at forankring påvirker synet på lederlønnspraksiser. Dette indikerer at årsaken til at norske næringslivsledere benytter argumenter som bygger opp under bildet av lederavlønning som en markedsstyrt og disforankret prosess formodentlig skyldes de markedsbaserte strukturenes legitimitet, fremfor funksjonalitet. Norwegian top executives (NTE) frequently face criticism for their management compensation. Recent years pay levels have grown considerably, and the use of stock options and other types of performance based pay has increased. Some assert a culture of voracity within economic life, and that present executive pay levels violate the so-called Norwegian concept of equality. Two goals derive from this: (1) To see how NTE legitimate their wages; (2) To see in what way different types of embeddedness are conducive to legitimating the view on executive pay. The findings show that NTE primarily rely on the market as the main determinant for executive pay. But by looking at the underlying mechanisms of legitimacy, the emphasis on the market are to a larger extent caused by a perceived obligation to comply with the actions of comparable organizational actors, than by a personal approval of market based pay. Further, NTE in internationally oriented firms are more positive to wage differentiation, and the adaption of a more internationally shaped wage policy, than the NTE in nationally oriented firms. This underlines the role of social embeddedness in influencing the view on organizational pay practices. This suggests that the cause of the NTE's reliance on the market as a determinant of executive pay is to be found in the perceived legitimacy of market structures, in preference to their desirability and functionality.no_NO
dc.format.extent837958 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectExecutive payeng
dc.subjectManagement compensationeng
dc.subjectCEOeng
dc.subjectTop executiveseng
dc.subjectLegitimacyeng
dc.subjectLegitimationeng
dc.subjectEmbeddednesseng
dc.subjectOrders of wortheng
dc.subjectJustificationeng
dc.subjectGreedeng
dc.subjectVoracityeng
dc.subjectLederlønnnob
dc.subjectLederavlønningnob
dc.subjectLegitimeringnob
dc.subjectBoltanski, Thevenotnob
dc.subjectGranovetternob
dc.subjectForankringnob
dc.subjectVerdiordennob
dc.subjectLegitimitetnob
dc.subjectToppledernob
dc.subjectLedernob
dc.subjectReitennob
dc.subjectReinåsnob
dc.subjectGrådighetnob
dc.subjectOpsjonernob
dc.subjectOpsjonsprogramnob
dc.subjectOpsjonsutbetalingnob
dc.subjectPrestasjonsbasert avlønningnob
dc.subjectToppledelsenob
dc.subjectLedelsenob
dc.subjectKonserndirektørnob
dc.title"Fortjener jeg min millionlønning?" En studie av hvordan norske toppledere legitimerer lederlønnnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob
fs.subjectcodeSOS360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record