Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Carina Ashimaeng
dc.date.accessioned2009-07-02T12:47:42Z
dc.date.available2009-07-02T12:47:42Z
dc.date.issued2009-05-14eng
dc.date.submitted2009-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3338
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg utviklingen av Bergen havn i perioden mellom 1970 og 1990. Jeg har fokusert mest på hvordan Bergen havn endret seg i tilknytning til internasjonale forhold hvor havner rundt om i verden stod overfor en rekke endringer, og da først og fremst den økte bruken av containere for frakt av gods og varer. Hensikten med oppgaven er å se på om Bergen havn utviklet seg på lik linje med disse internasjonale forholdene og om de riktige forutsetningene var til stede for slike endringer. Det var nødvendig at havnen utviklet seg for fremdeles å kunne være en viktig del av skipsfarten og transportbildet. Materialet som er benyttet i denne oppgaven tar for seg utviklingen ved Bergen havn og dette har jeg studert gjennom årsmeldinger og ulike havneplaner som er utgitt av Bergen Havnevesen og viser til havnevesenets egne utredninger, planlegging og resultater. I tillegg har jeg brukt noen avisartikler, samtaler med involverte ved havnevesenet og korrespondanse mellom havnestyret og politikere ved Bergen kommune. Analysen av hele perioden viser at selv om utviklingen kanskje ikke gikk rask nok, så fikk havnevesenet gjennomført en rekke endringer som var nødvendige for at havnen fremdeles skulle være en viktig del av transportsektoren. Hovedsakelig omfattet disse endringene utbygginger av eksisterende områder, anskaffelse av en del nytt utstyr, bedre tilretteleggelse for næringslivets bruk av havneområdene og inngåelse av et samarbeid mellom Bergen og en rekke av kommunene rundt byen. Utfordringene som havnevesenet stod overfor dreide seg om dårlig økonomi, at godsunderlaget ikke var godt nok og at havnen stod overfor konkurranse både fra andre havner og andre transportformer dersom ikke mer av trafikken kom til å gå over Bergen havn. På et område skilte Bergen havn seg ut fra andre havner, det var innenfor cruisetrafikken, her var det ikke stor konkurranse fra andre norske havner og Bergen havn ble regnet som en stor internasjonal cruisehavn. I forhold til problemstillingen, om Bergen havn stagnerte eller utviklet seg mellom 1970 og 1990, konkluderer jeg med at havnen utviklet seg i større grad enn den stagnerte. Utviklingen krevde endringer av det eksisterende havnemønsteret og deler av disse hadde Bergen havn fått gjennomført. Havnevesenet selv mente at havnen holdt god internasjonal standard, likevel hadde havnevesenet muligheter til å utvikle havnen videre for å oppnå en enda sterkere posisjon innenfor samferdselen også etter 1990.en_US
dc.format.extent1495858 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectBergen havnnob
dc.titleBergen havn mellom 1970-1990 Stagnasjon eller utvikling?nob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Historie
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084
fs.subjectcodeHIS350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel