Show simple item record

dc.contributor.authorValde, Christineeng
dc.date.accessioned2009-07-21T08:38:12Z
dc.date.available2009-07-21T08:38:12Z
dc.date.issued2009-05-14eng
dc.date.submitted2009-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3389
dc.description.abstractThe thesis examines the role of the Institute of Race Relations in shaping anti-racism as a political and academic field in the United Kingdom in the 1960s.en_US
dc.description.abstractMasteroppgaven tar for seg den antirasistiske retningen som oppstod i politikk, akademia og ikke-statlige organisasjoner i Storbritannia på 1960-tallet. Den går nærmere inn på en tidsperiode fra 1958 til 1970 i historien til britiske Institute of Race Relations (IRR), og analyserer rollen denne ikke-statlige organisasjonen hadde i å forme antirasismen i Storbritannia på 1960-tallet, både politisk og akademisk. Denne tidsperioden i IRRs historie har i stor grad blitt oversett i tidligere forskning, og studien tilfører derfor nye perspektiver, ikke bare til IRRs historie, men også til utviklingen av antirasisme i Storbritannia generelt. Oppgaven ser på bakgrunnen for antirasismen som vokste frem i dette tiåret og klassifiserer de forskjellige aktørene innen denne antirasistiske strømningen. Samtidig gjør oppgaven rede for de mest sentrale begrepene i forbindelse med antirasisme og innvandring innenfor både akademia og politisk aktivisme fra 1950, 1960 og 1970-tallet. Hovedfokus ligger på IRRs historie hvor oppgaven tar for seg organisasjonshistorien, konsepthistorien og virkningshistorien til organisasjonen. Den gjør dette ved analyse av et utvalg av de viktigste publikasjonene til IRR, samt gjennomgang av parlamentsdebatter, mediedekning og komitérapporter. En viktig kilde er intervjuer med de som opplevde IRR i denne perioden både fra innsiden og utsiden, i tillegg til ansatte i lignende organisasjoner som dukket opp senere. Oppgaven presenterer IRR som en av de viktigste aktørene i prosessen med å forme den såkalte "liberal hour" i Storbritannia fra 1966 til 1968. I denne perioden var både akademia og den lovgivende makten aktører; IRR hadde innflytelse og påvirkning på begge. Et gjennomgangstema er hvordan denne innflytelsen førte til en rollekonflikt for IRR mellom politisk aktivisme og vitenskapsidealet. Her er også temaet samfunnsnyttig vitenskap og spørsmålet om akademias samfunnsrelevans tatt opp i et samtidsperspektiv. IRR lå midt mellom akademisk og politisk antirasisme, og spørsmålet på 1960-tallet ble hvilken retning organisasjonen skulle velge.no_NO
dc.format.extent668172 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAntirasismenob
dc.subjectNGOnob
dc.subjectRasismenob
dc.subjectInnvandringnob
dc.subjectStorbritannianob
dc.subject1960-talletnob
dc.titleBetween Scholarship and Activism The Institute of Race Relations 1958-1970eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Historie
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084
fs.subjectcodeHIS350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record