Show simple item record

dc.contributor.authorSkålvik, Andrea Bjerke
dc.contributor.authorSandve, Bodil
dc.date.accessioned2009-10-26T12:34:18Z
dc.date.available2009-10-26T12:34:18Z
dc.date.issued2009-09-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3576
dc.description.abstractDe senere år har man sett en økt interesse for den tidlige fasen til schizofreni og andre psykotiske lidelser. Ulike kartleggingsinstrumenter har blitt utviklet for å identifisere personer i pre - psykotisk fase. Strukturert Intervju for Prodromalsymptomer (SIPS) er et kartleggingsinstrument brukt i prosjektet Tidlig Oppdagelse av Pre - Psykoser (TOPP) i Stavanger med fokus på svekkede positive symptomer og genetisk risiko. Fenomenologisk forskning viser til selvforstyrrelse som kjernemarkør ved psykotiske lidelser; spesielt schizofreni. Hensikten med denne studien er å se hvorvidt prodromalpasienter, som konverterer til psykose, viste en høyere grad av selvforstyrrelse før konversjon enn de som ikke konverterer, og om SIPS - instrumentet kan brukes til å kartlegge selvforstyrrelse i en prodromalfase. Det ble foretatt en innholdsanalyse av det skriftlige materialet i TOPP - prosjektet for å lete etter beskrivelser av selvforstyrrelse. Vår studie viser at deltakere som senere konverterte til psykose (n=5) hadde en signifikant høyere grad av beskrevet selvforstyrrelse ved inklusjon enn de som ikke konverterte (n=5), uten at de viste en signifikant høyere skåre på SIPS - item som ble vurdert å reflektere mulig selvforstyrrelse. Studien gir støtte til antagelsen om selvforstyrrelse som risikomarkør ved psykose, det trengs imidlertid mer forskning for å belyse selvforstyrrelse som kjernemarkør ved psykoselidelser.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSelvforstyrrelse som kjernemarkør for pre - psykotisk fase - Klarer SIPS (Strukturert Intervju for ProdromalSyndromer) å fange opp selvforstyrrelse?nob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePRPSYK
dc.description.localcodePSYK300
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record