Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrindheim, Jan Erikeng
dc.date.accessioned2009-10-27T11:51:52Z
dc.date.available2009-10-27T11:51:52Z
dc.date.issued2009-06-25eng
dc.identifier.isbn978-82-308-0834-4 (print version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3577
dc.description.abstractIf we study the cultural, economic and political processes of integration taking place in Europetoday and link them to changes in the room for manoeuvre European nation states haveexperienced after the implementation of the Treaty on European Union in 1993, we see thecontours of a more decentralised and regionalised Europe characterised by a new form ofdemocracy in which not only the territorial borders and structural organisation of the nation stateare under challenge, but also the functional tasks it traditionally has been expected to solve. Myargument is that the EU is not an ordinary international organisation for the development ofcommon strategies and regimes for a special functional objective. It is sui generis a territoriallybased political entity developing an integrated system of multilevel governance between state,region and union with external aims of taking part in international peace operations for collectivesecurity through the work for human rights.en_US
dc.description.abstractDersom vi ser de kulturelle, økonomiske og politiske integrasjonsprosessene i dagens Europa i sammenheng og knytter disse til endringer i de europeiske nasjonalstatenes handlingsrom etter iverksettelsen av Traktaten om Den europeiske union i 1993, ser vi konturene av et mer desentralisert og regionalisert Europa som preges av en ny form for demokrati der ikke bare nasjonalstatens territorielle grenser og strukturelle oppbygging er blitt utfordret, men også de funksjonelle oppgavene den tradisjonelt har vært forventet å skulle løse. Mitt argument er at EU ikke er en vanlig internasjonal organisasjon for utviklingen av felles strategier og regimer for et bestemt funksjonelt formål, men sui generis et territorielt basert politisk system med mål av seg til å utvikle et integrert flernivåstyre mellom stat, region og union internt, så vel som å delta i internasjonale fredsoperasjoner for kollektiv sikkerhet gjennom arbeidet for de universelle menneskerettighetene eksternt.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.relation.haspartPaper I: Grindheim, J. E., 2009, Visjonenes og variasjonenes Europa. Full text not available in BORA.eng
dc.relation.haspartPaper II: Grindheim, J. E., 2009, Norway, Switzerland and the EU – Going Steady or Just Good Friends?. Full text not available in BORA.eng
dc.relation.haspartPaper III: Grindheim, J. E., 2009, Europeisk integrasjon og regional endring. Published in a longer version as: Grindheim, J. E., Regionaliseringen i Europa og norsk utenrikspolitikk, Rapport 1/99, 1999. Full text not available in BORA.eng
dc.relation.haspartPaper IV: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 14(1), Grindheim, J. E., Europeisk regionalisering og norsk regionalpolitikk i 1990-årene − aktører, strategier, prosesser, pp. 37-66. Copyright 1998 Universitetsforlaget. Full text not available in BORA.eng
dc.relation.haspartPaper V: Grindheim, J. E.; Lindell, J., 2003, Beslutningsprosesser og demokratisk underskudd. Forholdet mellom elitesamarbeid og demokrati i Den europeiske union, pp. 43-68. In: Grindheim, J. E. (ed.), EU: Fra økonomisk fellesskap til politisk union, 212 p. Copyright 1998 Universitetsforlaget. Full text not available in BORA.eng
dc.relation.haspartPaper VI: Grindheim, J. E., 2004, The European Constitution from a Citizen Perspective. In: Krassimir Nikolov (ed.), Views from the outside: The European Union between a constitution and parliamentary elections. Copyright 2004 Bulgarian European Community Studies Association. Full text not available in BORA.eng
dc.rightsAll rights reservedeng
dc.titleStat, region, union. Flernivåstyre i Den europeiske unionnob
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.rights.holderJan Erik Grindheimen_US
dc.rights.holderAll rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel