Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStoltz, Hildeeng
dc.date.accessioned2010-02-01T12:23:29Z
dc.date.available2010-02-01T12:23:29Z
dc.date.issued2009-11-19eng
dc.date.submitted2009-11-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3755
dc.description.abstractRómverja saga contains translations into Old Norse of the Roman historian Sallust's two monographs Bellum Iugurthinum and Bellum Catilinae, and Lucan's poem Pharsalia, and was put together in Iceland at around 1180 (older version), and later abbreviated (younger version). This paper takes a closer look at the latin text of Bellum Catilinae, and the corresponding parts of both versions of Rómverja saga, taken from the manuscripts AM 595 a-b 4to og AM 226 fol respectively. The purpose is to explore possible features of the treatment of the text pointing to potential motives behind the labour. Starting with a general discussion of text transmission and reception, it goes on to describe the specific historical and cultural environments of Bellum Catilinae (Rome towards the end of the republic) and Rómverja saga (medieval Iceland), and discuss possible motivations for the original translation. Then comes a presentation of the relevant parts of the text from AM 595 a-b 4to, compared with the corresponding text from AM 226 fol. The manuscript AM 595 a-b 4to is rather badly preserved and the text therefore fragmented, but it contains examples of different kinds of textual elements, whose contents are noted and commented upon. Next, examples from the text are grouped and more closely reviewed for each version separately, in relation to correspondence to the source (Sallust's text and the older version, respectively) and possible causes for divergence. This brings on the following conclusions: The older version is a narrative with historical content, rather than historiography as contended by Rudolf Meissner (1910). There is nothing to indicate that the original translator was inspired by reflections on a similarity between the political systems in the Roman republic and in Iceland, as noted by Stefanie Würth (1998). The younger version is abbreviated from the older version. Both Þorbjörg Helgadóttir (1987-88) and Stefanie Würth (1998) note that the younger version seems to have a closer relationship with Sallust's text than the older version. There is only one example of this in the present text, for which better explanations exist, whereas there are many examples that show that a copy of Sallust's text could not have been available to the original editor.en_US
dc.description.abstractRómverja saga inneholder oversettelser til norrønt av den romerske historieskriveren Sallusts to monografier, Bellum Iugurthinum og Bellum Catilinae, og Lucans dikt Pharsalia, satt sammen til ett verk på Island ca. 1180 (eldre versjon), og siden sterkt forkortet (yngre versjon). Denne oppgaven ser nærmere på den latinske teksten i Bellum Catilinae, og de tilsvarende deler av eldre og yngre versjon av Rómverja saga, hentet fra håndskriftene AM 595 a-b 4to og AM 226 fol henholdsvis. Hensikten er å undersøke mulige trekk ved håndteringen av teksten som kan si noe om motivene for dette arbeidet. Etter en generell diskusjon om overlevering og resepsjon av tekst følger en beskrivelse av de historiske og kulturelle omgivelsene for Bellum Catilinae (Roma mot slutten av republikken) og Rómverja saga (Island i middelalderen), og en diskusjon av mulige motiver for den opprinnelige oversettelsen. Deretter presenteres de relevante deler av teksten fra AM 595 a-b 4to, sammenholdt med tilsvarende tekst fra AM 226 fol. Håndskriftet AM 595 a-b 4to er ganske dårlig bevart, og teksten derfor mangelfull, men inneholder eksempler på flere typer tekstelementer, hvis innhold blir kommentert fortløpende. Eksempler fra teksten blir så gruppert og gjennomgått spesielt for begge versjoner hver for seg, med hensyn til samsvar med opphavet (henholdsvis Sallust og eldre versjon) og mulige årsaker til avvik. Dette fører frem til følgende konklusjoner: Eldre versjon er en fortelling med historisk innhold, heller enn et historiografisk verk som hevdet av Rudolf Meissner (1910). Det er intet som tyder på at den opprinnelige opphavsmannen så noen paralleller mellom den romerske republikken og fristaten Island, som nevnt av Stefanie Würth (1998). Yngre versjon en forkortelse av eldre versjon. Både Þorbjörg Helgadóttir (1987-88) og Stefanie Würth (1998) har nevnt at yngre versjon tilsynelatende ligger nærmere Sallusts tekst enn eldre versjon. Det er kun ett eksempel i det foreliggende materialet som støtter dette, og det kan lett forklares på andre måter, mens det er mange eksempler som viser at den opprinnelige redaktøren ikke kan ha hatt tilgang til Sallusts tekst.en_US
dc.format.extent1149391 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectRómverja saganob
dc.titleSalustius segir svá - eller gjorde han nå det? Finlesing av Sallusts Bellum Catilina og Rómverja saga i eldre og yngre versjoneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster
dc.description.localcodeMAHF-NOFI
dc.description.localcodeNOFI350
dc.subject.nus711123eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Norrøn filologi: 019
fs.subjectcodeNOFI350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel