Show simple item record

dc.contributor.authorRoald, Audun Eskeland
dc.date.accessioned2010-09-08T08:21:06Z
dc.date.available2010-09-08T08:21:06Z
dc.date.issued2010-04-14eng
dc.date.submitted2010-04-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4108
dc.description.abstractThis paper attempts to depict how psychologically oriented discourse can be considered constitutive of certain forms of social reality and ways of being human. Presenting relevant theory from a critical social constructionist perspective, I examine psychologically oriented discourse as a form of reflexive praxis, from which the knowledge-products provide a reservoir of categories, concepts and understandings available for self-interpretation and subjectification. Placing the emphasis not on “who we are” as human subjects, but on how we claim to know who we are, an argument is made that in our attempts to represent ourselves through discursive knowledge, not only are we bound by these systems, we are in fact defined by our chains. In this light the psychological subject is framed as constantly involved in complex interactions between knowledge, discourse and power. The text discuss some of the mechanisms involved in this process, and suggest some possible consequences from using psychological systems of meaning in the understanding of human problems and wellbeing. While I do not attempt to portray a specific school of psychological thought in this regard, I illustrate the line of thought with examples from both theoretical and applied psychology, ranging from psychoanalysis to neuropsychology.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven fremstiller psykologisk orientert diskurs som konstituerende for bestemte sosiale realiteter og måter å være menneske på. Gjennom presentasjon av relevant teori fra et kritisk sosialkonstruksjonistisk perspektiv, betraktes psykologisk diskurs som en refleksiv praksis hvor kunnskapsproduktene åpner et reservoar av kategorier, konsepter og forståelser tilgjengelig for selvfortolkning og subjektivering. Gjennom å vektlegge ikke "hvem vi er" som mennesker, men hvordan vi hevder å vite noe om hvem vi er, argumenteres det for at vi i våre forsøk på å representere oss selv gjennom diskursive kunnskapselementer ikke bare er bundet av slike systemer, men faktisk definert av våre lenker. I dette lyset blir det psykologis-ke individ både objekt, mål og instrument i en kompleks relasjon mellom kunnskap, makt og diskurs. Teksten fremstiller både noen av mekanismene som er involvert i denne prosessen, og skisserer mulige konsekvenser av å anvende psykologiske meningssystemer som referan-sepunkt i forståelsen av menneskelige vansker og velvære. Oppgaven diskuterer ikke en spe-sifikk skole eller retning innen psykologien, men forståelsen forsøkes understøttet gjennom illustrasjoner fra både teoretisk og anvendt psykologi, fra psykodynamisk tenkning til nevrop-sykologi.en_US
dc.format.extent479191 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titlePsyspeak, psykologisk diskurs : en teoretisk fremstilling av formative krefter i psykologiske meningssystemernob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record