Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Tomeng
dc.contributor.authorFimreite, Anne Liseeng
dc.contributor.authorLægreid, Pereng
dc.contributor.authorAskim, Josteineng
dc.date.accessioned2010-10-28T10:29:58Z
dc.date.available2010-10-28T10:29:58Z
dc.date.issued2008-08eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4290
dc.descriptionThis paper is part of the ongoing evaluation of the reform in the Norwegian employment and welfare administration funded by the Norwegian Research Council. The paper is part of the sub-project in this evaluation named Welfare model, governance system and NAV (the Norwegian acronym for the employment and welfare-administration), headed by Professor Tom Christensen. The paper has been presented at the IPSA Research Committee 27 Structure and Organization of Government (SOG) conference: What can we learn about the transformation of the state in the age of multi-level governance? Paris 23 – 24 May 2008. We want to thank participants at this workshop for comments.en
dc.description.abstractThis paper addresses the effects and implications of one of the largest public-sector reforms in recent Norwegian administrative history. The reform is a merger of the employment and national insurance administrations in 2005 into a new welfare administration represented at the central, regional and local levels. At the local level the new merged administration will also collaborate with the municipalities through a partnership model regarding social services, which is a local government responsibility. This is done by establishing joint service offices in all municipalities. We examine first how the reform so far has addressed its three main goals, which are bringing people from welfare to work, increased user-friendliness and efficiency. We also examine possible side-effects by describing operational effects, process effects and system effects. Second, we examine to what degree implementation and effects of the reform can be understood from an instrumental perspective, a cultural perspective and an environmental perspective. A main lesson is that the context is significant for the results, that it so far is difficult to se clear results concerning the main goals of the reforms and that there also are some side-effects of the reform regarding process and system effects.en_US
dc.description.abstractDette notatet retter søkelyset mot effekter og implikasjoner av NAV-reformen som er en av de største reformer i norsk offentlig forvaltning. Reformen er en sammenslåing av A-etat og Rikstrygdeverket i 2005 i en ny arbeids- og velferdsforvaltning med enheter både på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. På lokalt nivå vil det bli etablert NAVkontor i hver kommune som skal samarbeide med kommunal forvaltning gjennom en partnerskapsmodell når det gjelder sosialhjelp som er et kommunalt ansvar. Vi undersøker for det første hvordan reformen så langt har håndtert de tre hovedmålene bak reformen, nemlig økt effektivitet, bedre brukerservice og å få personer over fra trygd til arbeid. Vi undersøker også mulige sideeffekter ved å beskrive operasjonelle effekter, prosess-effekter og system-effekter. For det andre diskuterer vi i hvilken grad iverksettingen og effekter av reformen kan forstås fra et instrumentelt, et kulturelt og et omgivelses-perspektiv. Notatet viser er at konteksten har stor betydning for resultatene, at det så langt er vanskelig å se klare resultater i forhold til reformens hovedmål og at det også er noen sidevirkninger av reformen når det gjelder prosess- og systemeffekter.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking Paperen
dc.relation.ispartofseries10-2008en
dc.titleChallenges and effects of administrative reform - Reorganizing the Norwegian welfare administrationeng
dc.typeWorking papereng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record