Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Trygve Gunnar Bjellandeng
dc.date.accessioned2011-01-06T08:17:36Z
dc.date.available2011-01-06T08:17:36Z
dc.date.issued2010-06-01eng
dc.date.submitted2010-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4394
dc.description.abstractTemaet i denne masteroppgava er omskjæring / kjønnslemlestelse blant somaliske kvinner. Dette koples til somalisk maskulinitet for å finne mulige sammenhenger mellom maskulinitetsoppfattelse og feminin estetikk. Grunnen for valget av somaliere, henger sammen med at de representerer den største innvandringsgruppa her i landet hvor kvinnelig omskjæring er av stor betydning i deres opprinnelsesland (Talle 2008). I Norge er kvinnelig omskjæring forbudt og kan i verste fall resultere i åtte års fengsel. Det er derfor det omtales som kjønnslemlestelse her i landet for å understreke at dette er et grovt overgrep. (Barne- og likestillingsdepartementet 2008). Denne lovgivningen er blant annet noe informantene blir bedt om å reflektere over, og hvordan en slik lov ville blitt mottatt i Somalia. I tillegg blir det gjort en sammenlikning mellom somalisk og norsk maskulinitet samt demonstrert hvordan russisk og somalisk femininitet kan se ut til å være et resultat av makta i det maskuline "blikket", men det gir seg høyst ulike utslag med omskjæring i Somalia og mer korte og høye hæler i Russland. Det er mange grunner til at jeg ønsker å studere temaet knyttet til omskjæring og kjønnslemlestelse. En viktig grunn har mellom annet å gjøre med min yrkestilknytning til voksenopplæringen og undervisning av minoritetsspråklige i norsk- og samfunnskunnskap. Der er vi nå pålagt å ta opp denne tematikken som et ledd i regjeringens handlingsplan mot Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for årene 2008 - 2011 (Dolve og Grønningen 2009). For å innhente empiri til denne oppgava ble kvalitativ metode brukt. Fra høsten 2008 til sommeren 2009 ble i alt ti mannlige somaliere intervjuet. De ble spurt om ulike sider knyttet til både maskulinitet og kvinnelig omskjæring. Empirien som kom ut av de kvalitative intervjuene, ble så knyttet til teorier om maskulinitet og tidligere forskning relatert til omskjæring / kjønnslemlestelse. Ved hjelp av disse teoriene, ble det blant annet forsket fram hvordan den somaliske maskuliniteten endrer seg i eksil, og hvordan synet på omskjæring gjennomgår en forandring. Det viser seg også at stadig flere somaliere ikke knytter kvinnelig omskjæring til det å være god muslim. Det går opp for stadig flere at praksisen ene og alene er et resultat av tradisjon.en_US
dc.format.extent552806 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKvinnelig kjønnslemlestelsenob
dc.subjectKvinnelig omskjæringnob
dc.subjectSomalianob
dc.subjectMaskulinitetnob
dc.titleKjønnslemlestelse - Kjønnslemlestelse og somaliske menns maskulinitetsforståelsenob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob
fs.subjectcodeSOS360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record