Show simple item record

dc.contributor.authorVatne, Marianne
dc.date.accessioned2011-04-29T08:03:07Z
dc.date.available2011-04-29T08:03:07Z
dc.date.issued2010-11-21eng
dc.date.submitted2010-11-21eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4716
dc.description.abstractExposure to a traffic accident is a traumatic experience with serious consequences for those involved. While the majority recovers without professional help there is still a significant group that reports persisting symptoms, and that is diagnosed with posttraumatic stress disorder (PTSD). Research indicates that who develops PTSD is not an incidental phenomenon. This has led to an increasing interest to identify factors related to the risk of developing symptoms of PTSD. This paper shed light on cognitive factors that are found to be positively correlated with PTSD. Research indicates that individual and subjective factors are of great importance. Empirical studies support fundamental assumptions, interpretations of the accident and the symptoms, the relationship between emotions and cognitions, and coping strategies as factors involved in the development and maintenance of PTSD. This knowledge contributes to a better understanding of PTSD, and has been important in the development of treatment methods in clinical practiceen_US
dc.description.abstractÅ bli utsatt for en trafikkulykke er en traumatisk opplevelse som kan få alvorlige psykiske konsekvenser for de involverte. Mens flertallet kommer seg igjen uten profesjonell hjelp, er det en signifikant gruppe som opplever at symptomene vedvarer og som får diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Forskning viser at det ikke er tilfeldig hvem som utvikler PTSD, og interessen for å identifisere faktorer knyttet til risiko har økt i de senere årene. Denne oppgaven belyser kognitive faktorer som er funnet å medvirke til utvikling og opprettholdelse av symptomer. Forskning indikerer at individuelle og subjektive faktorer er av større betydning for hvem som utvikler PTSD enn mer objektive karakteristikker ved hendelsen. Det er funnet empirisk støtte for at måten individet oppfatter verden og seg selv på, tolkninger av hendelsen og symptomene, sammenhengen mellom emosjoner og kognisjoner, og bruk av kognitive mestringsstrategier virker inn på utviklingen av symptomer. Denne kunnskapen har bidratt til å øke forståelse av PTSD som fenomen, og den har også spilt en sentral rolle i videreutviklingen av behandlingsmetoder i klinisk praksis.en_US
dc.format.extent250577 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPTSDeng
dc.subjectTraumaeng
dc.subjectTraumenob
dc.titleBetydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260eng
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record