Show simple item record

dc.contributor.authorForooghi, Farazen_US
dc.date.accessioned2011-08-16T12:20:14Z
dc.date.available2011-08-16T12:20:14Z
dc.date.issued2011-05-19eng
dc.date.submitted2011-05-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4876
dc.description.abstractBakgrunn: Vi blir stadig eldre og med økende alder følger også økt morbiditet og dermed også medisinbruk. Mange eldre bor i omsorgsboliger og får tildelt medisiner av helsepersonell. Ofte kan det av ulike grunner være behov for å knuse eller dele tablettene. Fysiologisk betingede vansker ved svelgingen eller at pasienter har mistillit til helsepersonell og ikke vil innta tabletten kan resultere i at tablettene ofte blir delt eller knust for å redusere partikkelstørrelse eller rett og slett maskere tabletten. Det har lenge vært kjent at tabletter kan deles i mindre biter eller knuses. Imidlertid er det ikke lenge siden man ble klar over at enkelte medisiner ikke skal knuses og / eller deles. Modified Release (MR) formuleringer er av typen som kan føre med seg uheldige virkninger dersom de deles og / eller knuses. Mål: I felleskatalogen, som er et oppslagsverk mange ulike helsepersonell benytter seg av står det oppført hvilke tabletter som ikke kan knuses eller deles. Informasjon er tilgjengelig, men det er derimot gjort lite kvantitative tester for å se forskjeller mellom henholdsvis hele, delte og knuste tabletter. Formålet med denne oppgaven er å analysere ulike tablettformuleringer, gi et kvantitativt bilde av problemstillingen og til en viss grad sette lys på mulige negative helseeffekter som følge av knusing eller deling av ulike tabletter. Metode: Det ble utført in-vitro dissolution test i type 2 apparatur med padler av 3 ulike MR formuleringer, Selo-zok®, Cardizem Retard® og Theo-dur®. Hele, delte og knuste legemidler ble undersøkt og sammenlignet med bakgrunn i prosentvis frigjøring av virkestoff opp mot tid. Prøveuttakene ble målt opp mot standardløsninger ved hjelp av UV-spektrofotometer. Løsningsmediene brukt her Fasted State Simulated Gastric Fluid (FaSSGF) med pH 1,8 for å simulere magesaft og fosfatbufferløsning med pH 6,8 for å simulere tarmsaft. Resultater: Det er en tydelig forskjell i resultatene for henholdsvis hele, delte og knuste tabletter. På et generelt grunnlag kan det sies at hele og delte tabletter som regel avgir virkestoff jevnt med en fin stigning med unntak av Cardizem Retard®. For knuste tabletter derimot er det tydelig at den prosentvise frigjøringen er mye høyere enn for hele og delte og at tiden det tar før nær sagt all virkestoff er frigjort er mye kortere. Resultatene stemmer godt overrens med mine antagelser forut for undersøkelsen om at knuste tabletter ville få frisatt en mye høyere prosentandel enn hele og delte. Det er med bakgrunn i problematikken viktig med kvantitativ informasjon slik at man i større grad kan belyse omfanget. En del usikkerhet er forbundet med tallene for dataene og kunne vært redusert med bruk av kromatografiske metoder slik det er beskrevet i litteratur. På bakgrunn av at essensen i denne undersøkelsen har vært å kunne kvantifisere forskjeller mellom henholdsvis hele, delte og knuste tabletter, vil denne metoden være et godt utgangspunkt for disse legemidlene.en_US
dc.format.extent1965863 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleTablettknusing i eldreomsorgen, sett fra et legemiddelteknologisk perspektiven_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe author
dc.description.localcodeMATF-FARM
dc.description.localcodeFARM399
dc.subject.nus737101eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728eng
fs.subjectcodeFARM399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record