Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Oda Notevarpeng
dc.date.accessioned2011-08-31T08:05:15Z
dc.date.available2011-08-31T08:05:15Z
dc.date.issued2011-05-09eng
dc.date.submitted2011-05-09eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4903
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler internasjonalisering av høyere utdanning og mer spesifikt hvilket utbytte studenter får av å reise på utvekslingsopphold. Oppgaven tar for seg utveksling som en direkte effekt av internasjonalisering og har fokus på hvilket utbytte studentene har med hovedvekt på tre dimensjoner: kultur, språk og nettverk. Oppgavens problemstilling retter seg mot hvilke virkninger vi ser av internasjonaliseringen på mikronivå for slik å kunne illustrere hva som skjer på makronivå. Temaet for oppgaven er sosiologisk interessant å utforske da det er populært for norske studenter å utveksle til andre land, samtidig som det er stadig flere internasjonale studenter som reiser til Norge for å studere. Studien har fokus på de subjektive erfaringene og refleksjonene studentene gjør seg i forhold til oppholdet sitt i et annet land. Det teoretiske perspektivet som er tillagt analysen er først og fremst Berger og Luckmanns sosialkonstruktivistiske perspektiv (1966) som legger grunnlaget for å si noe om hvordan studentene konstruerer sin virkelighet som utvekslingsstudent. Dette gir et rammeverk for å kunne si noe om hvilken mening som tillegges livserfaringer. Kulturell og sosial kapital (Bourdieu, 1986) blir brukt for å si noe om hvilke investeringer studentene gjør under oppholdet i forhold til hvilke motiver universitetene har. Internasjonal mobilitet og erfaringene dette fører med seg utgjør menneskers kulturelle og sosiale kapital (Jonsson, 2003). Gjennom å se på studentenes erfaringer opp mot universitetenes rolle viser jeg hvordan mikro- og mesonivået er bundet sammen og har et dialektisk forhold. Denne studien viser at en stor andel av utvekslingsstudenter befinner seg i en utvekslingskultur, og blir delaktig i det jeg definerer som transnasjonale rom. Studien viser således at den nåværende modellen for utveksling blir utfordret av en ny modell; det tredje rommet. Utvekslingsopphold får dermed en ny dimensjon, som bygger på det transnasjonale heller enn det nasjonale. Kunnskapen og utbyttet studentene tilegner seg gjennom oppholdet viser seg dermed å være svært kompleks og mangfoldig, og studentene skaper slik "true transnational cultural competence" (Broady og Börjesson, 1997, i Jonsson, 2003: 117).en_US
dc.format.extent623348 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.title"You're really just in a big bubble, with lots of stuff inside". En kvalitativ studie om internasjonalisering av høyere utdanning og utbyttet av utvekslingsoppholdeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220eng
fs.subjectcodeSOS360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record