Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakke, Randi Nelly Almaeng
dc.date.accessioned2011-10-10T09:00:38Z
dc.date.available2011-10-10T09:00:38Z
dc.date.issued2011-05-15eng
dc.date.submitted2011-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5048
dc.descriptionRevised version: Spelling errors corrected
dc.description.abstractThis essay is an attempt to bring together cognitive and feminist theories, to see if metaphors, as cognitive tools, originating from along our bodily axis and bodily movements, also inscribe a sexual difference in language when put to literary use. The background is Mark Turners' claims that everyday language and literary language stems from common sources and works the same way, in that cognizing the world is founded on metaphorical concepts. Trough a close reading of Jeanette Wintersons novel Written on the Body from 1993, I wish to investigate to how large a degree sex/gender in inscribed as a premise for interpretation in literature, and so reflect on the consequences for female readers and authors, who, when they enter written language or try to express their own experiences through literature, mostly meet language coded via male bodies.en_US
dc.description.abstractOppgaven er et forsøk på å føre sammen kognitiv og feministisk teori for å se om metaforer som kognitive redskaper, hentet langs kroppens akser og fra kroppens bevegelser, også skriver inn kjønnsforskjell i språket i det de brukes litterært. Bakgrunnen er Mark Turners påvisning av at dagligspråket og det litterære språket er hentet fra samme kilder og fungerer på samme måte, i det erkjennelsen av verden fundamenterer seg på metaforiske konsepter. Formålet er gjennomen nærlesning av Jeanette Wintersons roman Written on the Body (1993) å kaste lys over i hvor stor grad kjønn er innskrevet som premiss for tolkning i litteraturen. Dernest å reflektere over hva det har å si for kvinner som lesere og forfattere at de alltid møter skriften som kodet av enn manns kropp i det de går til litteraturen for å uttrykke sin egen erfaring av seg selv og verden.en_US
dc.format.extent805384 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKognitiv teorinob
dc.subjectFeministisk teorinob
dc.titleKropp som skrift. En sammentenking av kognitiv og feministisk teori anvendt i en lesning av Jeanette Wintersons roman Written on the Body.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Allmenn litteraturvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.description.localcodeALLV350
dc.subject.nus712103eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::General literary science: 041
fs.subjectcodeALLV350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel