Show simple item record

dc.contributor.authorLindtner, Synnøveeng
dc.date.accessioned2011-10-13T12:24:42Z
dc.date.available2011-10-13T12:24:42Z
dc.date.issued2009-03eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5096
dc.description.abstractHvordan kan ulike begreper om sosial handling kan gi grunnlag for ulike måter å lese tekster? Med utgangspunkt i romanen Kvinner (Marilyn French 1977) studeres Giddens’ aktørorienterte handlingsteori og Foucaults diskursanalyse som ulike lesemåter. Begge tar utgangspunkt i at selvet og identiteten er sosialt konstruert, men er splittet i synet på hvor styrende det samfunnsmessige er i forhold til det individuelle, og på hvilket spillerom individene har i sine meningsdanningsprosjekter; en splittelse som smitter over på forståelsen av hvilke historiske betydninger vi kan tillegge konkrete (politiske) tekster - og hvilken rolle i tekstproduksjonen, og dermed i den sosiale konstruksjonen av virkelighet, vi skal gi den skrivende aktøren. I lesningen hevdes det at Giddens’ og Foucaults motstridende syn kan gi supplerende lesninger av teksten: Der en lesning av romanen som et uttrykk for sosial handling viser hvordan ulike aktører gjennom produksjonen, distribusjonen og resepsjonen av teksten påvirket samtidige normer og oppfatninger av virkeligheten, tydeliggjør diskursanalysen hvilke meningsmønstre teksten var betinget av og reproduserte uavhengig av disse aktørenes intensjoner.en_US
dc.description.abstractHow do different notions of social agency provide for different readings of a text? In this essay, the novel Women (Marilyn French 1977) is analysed both as a an example of «social agency» (Giddens 1987) and as an «expression of discourse» (Foucault 2005). Both perspectives sees the self and the identity as socially constructed. They do, however, offer different explanations for what governs this construction and they have different approaches to individual freedom in the process of filling meaning into their environments. The essay argues that the different views presented by Giddens’ and Foucault can provide us with two supplementary understandings of the text: While the latter shows us how the novel can be read as an expression of social agency, a process in which different agents through the production, distribution and reception of the text have influenced contemporary norms and opinions, the former perspective illustrate the structure of meaning the text depended on independently of the intentions of these agents.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking Paperen
dc.relation.ispartofseries3-2009en
dc.titleHvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør- og strukturdebatteneng
dc.typeWorking papereng
dc.rights.holderCopyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record