Show simple item record

dc.contributor.authorDjupedal, Merete Fromen_US
dc.date.accessioned2011-12-21T14:21:33Z
dc.date.available2011-12-21T14:21:33Z
dc.date.issued2010-04-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5322
dc.description.abstractTo ensure quality and patient safety in health services, the organizations performing the services must be diagnosed as learning organizations. The aim of this thesis is to gather information about Norwegian cell- and tissue establishments to decide in which degree they are learning organizations and if they are able to fulfil the authorities’ demands about quality and patient safety. A survey has been performed in Norwegian cell- and tissue establishments licensed by The Norwegian Directorate of Health. The survey shows that these establishments cannot entirely be diagnosed as learning organizations. They are not sufficiently open for new ideas and changes and supervisors do not fully support the employees by planning, setting goals and discussing achieved competence when attending training and education. Another important finding was the lack of assign to avoid errors, which will reduce patient safety. Certainty about actions to avoid errors is necessary to promote creativity and quality improvement. Preparing for individual learning together with a strong learning entity can strengthen the learning environment. By simultaneously creating culture for reflection and learning from errors and adverse events, conditions for quality and patient safety will be ensured.en_US
dc.description.abstractFor å sikre kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i helsevesenet må tjenestene utføres i lærende organisasjoner. Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge læringsmiljøet i norske vevsentre for å kunne vurdere i hvilken grad de er lærende organisasjoner og om de er i stand til å ivareta myndighetenes krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Det er utført en spørreundersøkelse i alle norske vevsentre godkjent av Helsedirektoratet. Undersøkelsen viste at norske vevsentre ikke utelukkende kan betegnes som lærende organisasjoner. Vevsentrene viser ikke tilstrekkelig åpenhet for nye ideer og endringer og lederne i vevsentrene gir ikke tilstrekkelig individuell støtte i forhold til å planlegge, sette mål for og diskutere utbytte av ulike opplæringstiltak. Et annet viktig funn i undersøkelsen er at det ikke legges tilstrekkelig til rette for å hindre feil, noe som reduserer pasientsikkerheten. Visshet om at det er tiltak som avdekker feil er nødvendig for å fremme kreativitet og kvalitetsforbedring. Læringsmiljøet kan styrkes ved at det legges til rette for individuell læring parallelt med sterke læringsfellesskap. Hvis det samtidig bygges kultur for refleksjon og læring av feil og uheldige hendelser, vil forholdene ligge til rette for god kvalitet og pasientsikkerhet.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLæringnob
dc.subjectKvalitetnob
dc.subjectPasientsikkerhetnob
dc.subjectLærende organisasjonernob
dc.titleLæringsmiljøet i norske vevsentrenob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeErfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806eng
fs.subjectcodeHELVID650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record