Show simple item record

dc.contributor.authorKrokås, Wibekeen_US
dc.date.accessioned2011-12-21T14:45:49Z
dc.date.available2011-12-21T14:45:49Z
dc.date.issued2009-07eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5324
dc.description.abstractBackground: The leader role in the health service has been changing a lot during the last years. From taking part in patient care, the leaders are now responsible for finance, systems, human resources and administration. New management thinking (NPM) has emerged and this together with change in legislation (NOU 1997:2) has influenced how the leaders perform their jobs. To manage the role as leader it is needed competences and skills. Purpose: The purpose of this study was to examine how many of the nurse leaders had further formel education in leadership and how this education influence the feeling of mastery and satisfaction. The hypotheses are that leaders with management education master their job better and are more satisfied then those who have no further education. Material: The respondents are midlevel nurse leaders in a hospital. 145 questionnaires were sent to leaders at somatic units (98) and to leaders at psychiatrics units (47). 100 questionnaires were included in the study and the response rate was 69 %. Method: The study is a survey with a questionnaire in four parts. Part one and four contain demographic variables. ”General Self-Efficacy Scale” and ”Mastery scale” were used to measure degree of mastery. ”Job Satisfaction Questionnaire” was used to measure degree of job satisfaction. Results: More than half of the respondents, (61, 6 %) have further education in leadership. Leaders with further education feel greater mastery than they without (p<0.05), but there are no significant differences in satisfaction. Numbers of year (experience) as leader show no positive relation to mastery and satisfaction. Leaders who had not considered to quit their job feel greater mastery (p<0.05) and satisfaction (p<0.05) than those who had considered to quit. Between gender there are no significant differences in perception of mastery, but women are more satisfied with their job than men (p<0.05). Conclusion: Leadership education among nurse leaders seems to give an increased feeling of mastery, but not an increased feeling of job satisfaction.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Innholdet i lederrollen i helsevesenet har endret seg mye de siste årene. Fra å være delaktig i operativt arbeide har nå lederen ansvar for økonomi, system, fag, personell og administrative oppgaver. Ny ledertenkning (NPM) er kommet til og dette sammen med endring i lovverk (NOU 1997:2) påvirker lederfunksjonens utførelse. For å kunne mestre rollen som leder trengs det kompetanse og ferdigheter. Hensikt: Studien hadde til hensikt å finne ut hvor stor andel av sykepleieledere som har formell tilleggsutdannelse innen ledelse eller har deltatt i intern lederutdanning, og hvordan dette påvirker opplevelse av mestring og trivsel. Hypotesen er at ledere med tilleggsutdannelse mestrer jobben og trives bedre enn de som ikke har tilleggsutdannelse. Materiale: Utvalget består av mellomledere i et helseforetak. Det ble sendt ut 145 spørreskjema til 98 ledere ved somatiske avdelinger og 47 ved psykiatriske avdelinger.100 svarskjema ble inkludert i studien og det ga en svarprosent på 69 %. Metode: Studien er en spørreskjemaundersøkelse i fire deler. Del en og fire inneholder demografiske spørsmål. Del to måler grad av mestring ved hjelp av ”General Self-Efficacy Scale” og ”Mastery scale”. Del tre måler grad av jobbtilfredshet ved hjelp av ”Job Satisfaction Questionnaire”. Resultat: Mer enn halvparten av respondentene, (61,6 %) har tilleggsutdannelse innen ledelse. Ledere med tilleggsutdannelse opplever større mestring enn de uten (p=<0.05), mens det er ingen signifikant forskjell på opplevelse av trivsel. Antall år (erfaring) som leder viste ingen positiv sammenheng på opplevelse av mestring og trivsel. Ledere som ikke har vurdert å slutte opplever større mestring (p=<0.05)og trivsel (p=<0.05)enn de som har vurdert å slutte. Mellom kjønn er det ingen signifikant forskjell på opplevelse av mestring, mens kvinne trives bedre enn menn (p=<0.05). Konklusjon: Lederutdanning blant sykepleieleder ser ut til å gi økt opplevelse av mestring, men lederutdanning gir ikke økt opplevelse av jobbtilfredshet.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNurse leadereng
dc.subjectMasteryeng
dc.subjectSatisfactioneng
dc.subjectEducationeng
dc.subjectCompetenceeng
dc.subjectExperienceeng
dc.titleLederutdanning blant sykepleieledere – gir det økt opplevelse av mestring og trivsel?nob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeErfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806eng
fs.subjectcodeHELVID650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record