Show simple item record

dc.contributor.authorLysne, Mari Skjerdaleng
dc.date.accessioned2011-12-23T12:54:10Z
dc.date.available2011-12-23T12:54:10Z
dc.date.issued2011-05-16eng
dc.date.submitted2011-05-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5325
dc.description.abstractLiterary historiography may, among other things, mean the study of how literary history is written. Taking as my departurepoint Hayden White's claim that history is fictional as well as factual, and that writing history has more in common with fiction than scientific discourse, I study structure and canon formation in three British literary histories, A Manual of English Literature by Thomas Arnold (1862), A Short History of English Literature by George Saintsbury (1898) and A Short History of English Literature by B. Ifor Evans (1940).en_US
dc.description.abstractI engelsk språkdrakt er litterær historiografi, mellom andre ting, læra om korleis litteraturhistorie vert skriven. Med utgangspunkt i historikaren Hayden White sin påstand om at historie er fiksjon vel så mykje som fakta, og at historieskriving har meir til felles med skjønnlitteratur enn med vitskapleg diskursformer, tek eg føre meg struktur og kanonformasjon i tre britiske litteraturhistorier, A Manual of English Literature av Thomas Arnold (1862), A Short History of English Literature av George Saintsbury (1898) og A Short History of English Literature av B. Ifor Evans (1940). Desse litteraturhistoriene er skrivne i ein periode då det var stor tiltru både til positivistisk historisme, vitskaplege metodar og den litterære kanon sin funksjon. Det er stilt spørsmål ved alle desse områda dei seinare år, og eit studie av litteraturhistorier frå denne tida vil gje innblikk i eit område i omvelting frå eit meir stabilt tidspunkt. Likevel kan desse gje verdifull innsikt i litteraturhistorieskriving i dag, med dei utfordringar sjangeren møter i høve post-moderne skeptisisme og sterk kritikk av den litterære kanon. Eg har i denne oppgåva vist korleis ein kan lesa litteraturhistorie både som historie og litteratur, og som eit uttrykk for tida den er skriven i. Eg har vore meir interessert i å visa korleis denne sjangeren gir uttrykk for tidstypiske ideologiar enn kva for nokre, om nokon, ideologiske implikasjonar dei ulike historiene presenterer. Eg har særleg sett på struktur og kanonformasjon, då eg meinar at den grunnleggande strukturen i historiene vil leggja føringar for kva verk dei meinar fortener ein plass i den litterære kanon. Dei strukturelle, og strukturerande, trekka eg har sett på er i hovudsak periodisering, plot og metaforar. Alle desse er sentrale område for historieskriving, og like sentrale i produksjon av fiksjon. Eg har gjennom studiet av desse illustrert at litteraturhistorie ikkje representerer objektiv kunnskap, men er eit uttrykk for historikaren si tilnærming til både litteratur og historie. Studiet av litteraturhistorie som sjanger er lite utbreidd i Storbritannia i høve andre deler av verda. Litteraturhistorier av ulike typar vert enno skrivne, og eg meinar studiar av litteraturhistorie både som uttrykk for ideologiar og som litterær sjanger er verdifulle både for å lettare kunne ha ein kritisk tilnærming til det som vert presentert, for å lettare skriva gode, nyttige litteraturhistorier, og for å komma fram til kanonar som høver i eit skiftande samfunn.en_US
dc.format.extent923510 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLiterary historyeng
dc.subjectLiteratureeng
dc.subjectLiterary historiographyeng
dc.subjectHistoriographyeng
dc.subjectCanoneng
dc.title"That something better ought to come". Structure and canon formation in British literary historyeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::English language: 020
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043
fs.subjectcodeENG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record