Show simple item record

dc.contributor.authorSviland, Solbjørgeng
dc.date.accessioned2011-12-28T08:34:02Z
dc.date.available2011-12-28T08:34:02Z
dc.date.issued2011-11-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5326
dc.descriptionRevised version: Spelling errors corrected
dc.description.abstractMargaret Atwood is a Canadian author known for novels such as The Handmaid's Tale and Alias Grace. Octavia Estelle Butler is an American author who has won several awards for her work. The novels I have selected for this study, are Atwood's The Year of the Flood (2009) and Butler's Parable of the Sower (1993). The former is a sequel to the novel Oryx and Crake (2003), and Atwood will be releasing the third volume in what will be a trilogy in the course of the year. Octavia Butler wrote a sequel to Parable of the Sower, called Parable of the Talents (1998). The novels can be classified as science fiction, apocalyptic or post- apocalyptic literature, but in this thesis I focus on the dystopian aspect of the novels. The texts describe an imaginary American society in the near future. Capital means power, and everything from potable water to health is privatized. The protagonists are outsiders who dream of a different life and who try to make it themselves. The novels depict a dystopian, cold and uncaring society, but nevertheless they offer hope. In this study, I use ideas from literary Darwinism to investigate typical human features in the novels. The conclusion shows that the heroes in The Year of a Flood and Parable of the Sower possess a combination of the same qualities that brought humanity forward through evolution: They are flexible, cooperative and proactive.en_US
dc.description.abstractMargaret Atwood er en kanadisk forfatter som er kjent for romaner som Tjenerinnens beretning og Alias Grace. Octavia Estelle Butler er en amerikansk forfatter som har vunnet flere priser for sine romaner. Bøkene jeg har valgt ut for denne studien, er Atwoods The Year of the Flood (2009) og Butlers Parable of the Sower (1993). Førstnevnte er en oppfølger til romanen Oryx and Crake (2003), og Atwood skal gi ut tredje bind i det som blir en trilogi i løpet av året. Octavia Butler skrev en oppfølger til Parable of the Sower som heter Parable of the Talents (1998). Romanene kan karakteriseres som science fiction, apokalyptisk eller post-apokalypisk litteratur, men i denne oppgaven vil det dystopiske aspektet ved romanene stå i fokus. Tekstene beskriver et imaginært amerikansk samfunn i nær fremtid hvor kapitalistiske krefter har taket på et samfunn preget av stort forfall. Kapitalen er det eneste som gir makt, og alt fra drikkevann til helse er privatisert. Hovekarakterene står i kontrast til det bestående samfunnet; de er outsidere som drømmer om et annet liv og som aktivt prøver å skape det. Romanene skildrer dystopiske, menneskefiendtlige samfunn, men antyder likevel et mulig håp. Jeg forsøker å analysere hva som får karakterene til å tenke og handle slik de gjør. I denne studien bruker jeg ideer fra litterær darwinisme til å undersøke typisk menneskelige trekk i romanene. Forfatternes utforsking av hvordan Homo sapiens, som er utviklet gjennom svært langsom evolusjon, opplever og reagerer på plutselige og drastiske forandringer i levekår, er både utfordrende og lærerikt å observere. Jeg bruker blant annet Donald E. Browns teorier fra boken Human Universals til å beskrive det fellesmenneskelige, særlig for å vise hvordan tekstene fremstiller det krevende aspektet ved å leve i en kultur som forakter naturen. Konklusjonen viser at de karakterene som innehar en kombinasjon av de samme kvalitetene som har brakt menneskeheten fremover gjennom evolusjonen, også er dem som forfatterne har gjort til helter: De er fleksible, samarbeidsvillige og proaktive. I tillegg har de det nødvendige hellet med seg.no_NO
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectDarwinianeng
dc.subjectDystopiaeng
dc.subjectEvolutionary Literary Theoryeng
dc.subjectBiopoeticseng
dc.subjectEvocriticismeng
dc.subjectAdaptionist psychologyeng
dc.subjectEvolutionary literary criticismeng
dc.subjectLiterary Darwinismeng
dc.subjectThe Year of the Floodeng
dc.subjectMargaret Atwoodeng
dc.subjectOryx and Crakeeng
dc.subjectOctavia Butlereng
dc.subjectParable of the Talentseng
dc.subjectParable of the Sowereng
dc.subjectJoseph Carrolleng
dc.subjectMaddAddameng
dc.subjectMad Adameng
dc.subjectPost-apocalypticeng
dc.subjectDebt-slaveryeng
dc.subjectNeo-slave narrativeseng
dc.subjectFeminismeng
dc.subjectGendereng
dc.subjectTheory of mindeng
dc.subjectHuman Universalseng
dc.subjectThe Universal Peopleeng
dc.titleInstinct or Insight in Dystopia. Reading Margaret Atwood and Octavia Butler through a Darwinian Lenseng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::English language: 020
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043
fs.subjectcodeENG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record