• Elevsamtalen. Fører elevsamtalen til økt elevinnflytelse? 

      Berg-Jensen, Mona (Master thesis, 2004)
      Samtaler i skolen representer ikke noe nytt i norsk skole. Samtalene har tidligere i mindre grad vært satt i system, slik sett representerer den systematiske elevsamtalen noe nytt i dagens skole. Elevsamtalen bør fungere ...