• En studie av atferdsproblemer hos gutter og jenter i alderen 3-9 år 

      Hovland, Maiken Stendal (Master thesis, 2015-05-19)
      Tidlig debut av atferdsproblemer hos barn kan gi økt risiko for å utvikle andre former for psykiske vansker, antisosial atferd, og kan føre til problemer med å tilpasse seg familie- og arbeidsliv i voksen alder. I barndommen ...