• En studie av atferdsproblemer hos gutter og jenter i alderen 3-9 år 

   Hovland, Maiken Stendal (Master thesis, 2015-05-19)
   Tidlig debut av atferdsproblemer hos barn kan gi økt risiko for å utvikle andre former for psykiske vansker, antisosial atferd, og kan føre til problemer med å tilpasse seg familie- og arbeidsliv i voksen alder. I barndommen ...
  • The Impacts of Gender Attitudes and Socio-Economic Determinants on Ideal Fertility: A Study among Young Men in Ghana 

   Meewalaarachchi, Mangalika Sriyani (Master thesis, 2017-06-24)
   Introduction Fertility is one of most important factors of demographic studies; alarming Total Fertility Rate (TFR) threatens developing indicators in many ways. Gender equality, child and infant mortality, achieving of ...
  • Resiliens hos unge i fosterhjem 

   Agdestein, Anna Nonås; Thorbergsen, Caroline Aasland (Master thesis, 2021-05-20)
   Barn og unge i fosterhjem blir ofte sett på som en spesielt sårbar gruppe, da mange har blitt utsatt for overgrep, mishandling eller omsorgssvikt. Unge i fosterhjem har høye forekomster av psykiske lidelser og mange står ...
  • Telling Stories to Live: Hawaiian Trans Narratives on Gender and Sex Work 

   Mehr, Maria Shireen Kalaiakea (Master thesis, 2016-06-01)
   The overall objective of the thesis is to provide new data about trans identity formation and trans sex work in Hawai i, while simultaneously critically discussing everyday performances of heteronormative gender identity ...