Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Cicilie Husebøeng
dc.date.accessioned2012-03-06T08:56:11Z
dc.date.available2012-03-06T08:56:11Z
dc.date.issued2011-11-21eng
dc.date.submitted2011-11-21eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5698
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er en arkeologisk analyse av dekorerte husholdsgjenstander av tre, funnet under de store Brygge-utgravingene i Bergen (1955-1968). Målet har vært å kaste lys over dagliglivets gjenstander og materiell kultur ved å undersøke utformingen av dem. Dette er en gjenstandsgruppe det hittil ikke er foretatt studier av, selv om flere har berørt tematikken, men ut fra andre problemstillinger og tilnærminger. Med husholdsgjenstander mener jeg i denne kontekst fat, skåler, boller, skjeer, lokk og kar, ting man kan tenke seg at var i bruk i hverdagslivet i middelalderen. Gjenstandsmaterialet omfatter 443 dekorerte husholdsgjenstander av tre, fordelt på fem hovedgrupper: skjeer (7), lokk (37), fat (71), skåler og boller (257), og kar (71). Analysen inneholder gjenstander datert fra ca.1120 og frem til 1700-tallet. Fra ca.1120 til 1198 er det en jevn økning i funnmaterialet som når et høydepunkt i tidsrommet fra 1198 til 1413, før det er en drastisk nedgang i antall funn fra og med 1413. Undersøkelsen viser at hovedvekten av dekorbruken på Bryggen i middelalderen dreide seg om enklere former for dreiedekor. Denne dekortypen er mest brukt på fat, skåler og boller, og kar, men forekommer også på en større gruppe av lokk. Der er innslag av andre dekortyper, da hovedsakelig på skjeer og noen av lokkene, men det har i stor grad vært dreiedekoren som har stått i sentrum.en_US
dc.description.abstractThe aim for this master thesis is an archaeological study of decorated wooden household objects, found during the excavations at Bryggen in Bergen (1955-68). The aim has been to shed some light over everyday household objects and material culture by studying the way they were decorated. The majority of the artifacts that have been the focus for this study have not been part of any previous major studies. While smaller groups have been part of other works, none have been to the extent I have looked at it, nor had the same approach with regard to decorated objects. By household objects, I mean plates, vessels, spoons, lids and bowls, things one can imagine was in use during the everyday life in the Middle Ages. The study comprises an analysis of 443 decorated wooden household objects, divided into five main groups: spoons (7), lids (37), plates (71), vessels (257), and bowls (71). The analysis contains artifacts dated from approximately 1120 to the 1700s. From approx.1120 to 1198 there is a steady increase in artifacts found, before it reaches a peak and hold steady there from 1198 to 1413. Then we see a massive decline in finds from 1413 and on. This analysis has found that the decorated objects from Bryggen in the Middle Ages are dominated by decorations that have been added as a part of the woodturning process. We mostly see it used on plates, vessels and bowls, but it has also been found on a number of lids. While other forms of decorations have been identified, mainly on the spoons and lids, it seems that the use of woodturning techniques to decorate objects was the most used.en_US
dc.format.extent3643163 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDekorerte husholdsgjenstander : en arkeologisk analyse av dekorert tremateriale fra utgravingene på Bryggen i Bergeneng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Arkeologi
dc.description.localcodeMAHF-ARK
dc.description.localcodeARK350
dc.subject.nus713306eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090
fs.subjectcodeARK350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record