Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauvik, Hanne Torill Bjørnstadeng
dc.date.accessioned2012-03-19T07:06:56Z
dc.date.available2012-03-19T07:06:56Z
dc.date.issued2011-08-28eng
dc.date.submitted2011-08-28eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5720
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg temaet helse og sykdom, og ser på dette i det norrøne, førkristne samfunnet i et religionsvitenskapelig perspektiv. Jeg har sett nærmere på hvordan man oppfattet helse og sykdom, og hvilke metoder og teknikker man benyttet for å beskytte mot og helbrede sykdom. Det er spesielt helbredelse jeg har fokusert på, og de religiøse og magiske elementene vi kan finne i dette. Jeg har deretter sett på om man kan sette dette i sammenheng med større religiøse oppfatninger i samfunnet. Spørsmålene jeg har stilt, er: Hva finnes det i det norrøne kildematerialet som kan fortelle om problemstillingen? Finnes det tendenser og fellestrekk i dette kildematerialet? Hva kan i så fall dette fortelle oss om religiøse forestillinger og praksiser i det norrøne førkristne samfunnet? Det norrøne kildematerialet er begrenset og variert. Kildematerialet jeg har benyttet i denne oppgaven er runeinnskrifter, eddadiktning, sagaer, lovtekster og gravfunn. Dette er svært forskjellige typer kilder, som har hatt hver sine metodologiske utfordringer, men som også har kunnet gi utfyllende innsikt om temaet. I kildene er det mye som tyder på at man i det norrøne samfunnet mente at sykdomsvesener kunne forårsake sykdom, enten i kraft av seg selv eller ved at de ble sendt av personer som ønsket andre vondt. Mot sykdom kunne man bruke flere remedier og teknikker - det er funnet flere runeinnskrifter med formularer, hvor navnemagi ser ut til å stå sentralt, i eddadiktningen og lovtekstene hører vi om offer og blot, og i sagaer, lovtekster og gravfunn står blant annet helbredende steiner sentralt. Norrøne gudeskikkelser trekkes også frem - i mytologien er det særlig Odin som fremstilles med mye innsikt og magisk kunnskap om sykdom og helbredelse, mens vi i runeinnskriftene møter Tor som sykdomsbekjemper. Forestillingene om sykdom, helse og helbredelse ser ut til å ha vært mange, og sterke - i de kristne lovtekstene fra 1200- og 1300-tallet finner vi flere forbud mot handlinger og forestillinger som knyttes til det førkristne samfunnet. Også mange av runeinnskriftene stammer fra etter det offisielle religionsskiftet, men viser sterke trekk av førkristne forestillinger og praksis. Når det gjelder spørsmålet om helse, ser det ut til at visse aspekter ved den førkristne troen har vært levedyktig.en_US
dc.format.extent565966 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHelse
dc.subjectNorrøn religion
dc.subjectHelbredelse
dc.subjectDemonologi
dc.subjectMagi
dc.subjectRuneinnskrifter
dc.subjectEddadiktning
dc.subjectDemonutdrivelse
dc.titleHelse, sykdom og helbredelse i det norrøne førkristne samfunn i et religionsvitenskapelig perspektiveng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Religionsvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.description.localcodeRELV350
dc.subject.nus714999eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153
fs.subjectcodeRELV350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel