Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusabø, Erling Johanneseng
dc.contributor.authorSuominen, Annika Elisabeteng
dc.date.accessioned2012-04-30T07:52:34Z
dc.date.available2012-04-30T07:52:34Z
dc.date.issued2012-04-30eng
dc.identifier.isbn978-82-7960-045-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5778
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet på oppdrag fra Justisdepartementet. Oppdraget ble etter en åpen utlysning tildelt Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og har blitt utført av professor Erling Johannes Husabø (prosjektleder) og postdoktor Annika Elisabet Suominen. Hovedmålet med oppdraget har vært «å avklare forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling, og å komme med forslag til forbedringer», jf den oppdragsbeskrivelsen som lå til grunn for utlysningen. Et sentralt tema har vært å se nærmere på relevansen og hensiktsmessigheten av utlendingslovens henvisninger til straffeprosessloven, særlig utlendingslovens § 106 andre ledd fjerde punktum om at «Straffeprosessloven §§ 174 til 191 gjelder så langt de passer.» Vi har også sett på de tilsvarende henvisningene i reglene om undersøkelser, beslag og pålegg om meldeplikt/bestemt oppholdssted i utlendingsloven §§ 103-105.en_US
dc.language.isonobeng
dc.subjectStraffeprosessloveneng
dc.subjectUtlendingsloveneng
dc.titleForholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler: En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011eng
dc.typeResearch report
dc.rights.holderCopyright the authors. All rights reserved
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel