Show simple item record

dc.contributor.authorAntonsen, Jeanett Hoffen_US
dc.date.accessioned2012-05-16T09:52:58Z
dc.date.available2012-05-16T09:52:58Z
dc.date.issued2011-05-16eng
dc.date.submitted2011-05-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5805
dc.description.abstractBakgrunn: Brystkreftbehandling som stråleterapi, kjemoterapi (cellegift) og immunterapi (Herceptin) har gitt bedre overlevelse, men det har vist seg at behandlingene samtidig kan være ødeleggende for hjertemuskelen. Mål: Å finne ut om brystkreftpasienter fra Strålestudien ved St. Olavs Hospital får endringer i LVEF av potensiell kardiotoksisk behandling, ved å følge opp målinger av LVEF fra disse pasientene, utført med MUGA-scan. Design: Kvantitativ, longitudinell populasjonsbasert studie med bruk av deskriptiv og interfererende statistikk. Også en retrospektiv intervensjonsstudie med paret design. Metode: Med utgangspunkt i 248 pasienter fra Strålestudien hadde 218 av disse målinger av LVEF før og 12 måneder etter behandling, og dermed kunne inkluderes til videre undersøkelser. MUGA-scan er en nukleærmedisinsk metode som skal være egnet til å måle LVEF, med god korrelasjon til andre metoder. Resultater: Strålebehandling alene gav ingen endring i LVEF, ei heller strålebehandling etterfulgt med FEC-terapi. T- tester påviste ikke laterale forskjeller ved brystkreft. ANOVA-test bekreftet at side ikke hadde noen betydning, men at tilleggsbehandling var avgjørende. Videre ANOVA-testing viste at det var tilleggsbehandling med Herceprin og FEC som gav endringer. 15 % av pasientene hadde signifikant nedgang i LVEF, og vi fant at 7 % utviklet kardiotoksitet. Behandling med Herceptin viste 3 ganger økt risiko for kardiotoksitet. Konklusjon: Det ble funnet significant nedgang i LVEF hos pasienter tilleggsbehandlet med Herceptin og FEC, uten at det er mulig å konkludere om derter Herceptin alene, eller kombinasjonen Herceptin og FEC som gir nedgang. Behandling med Herceptin gir 3 ganger høyere risiko for kardiotoksitet. Nøkkelord: brystkreft, strålebehandling, kjemoterapi, cellegift, Herceptin, kardiotoksitet, LVEF, MUGAen_US
dc.format.extent3962856 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectStrålebehandlingeng
dc.subjectBrystkrefteng
dc.subjectLVEFeng
dc.subjectMUGAeng
dc.subjectKardiotoksiteteng
dc.subjectHerceptineng
dc.subjectAntrasyklinereng
dc.titleStrålebehandling til kvinner med brystkreft: Endring av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) gjennom et behandlingsforløp med strålebehandling, målt med den nukleærmedisinske metoden planar MUGA-scanen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Radiograf/Bioingeniør
dc.description.localcodeRAB395
dc.description.localcodeMAMD-RAB
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762eng
fs.subjectcodeRAB395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record