Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVikestad, Kari Gerhardsenen_US
dc.date.accessioned2012-10-17T09:21:04Z
dc.date.available2012-10-17T09:21:04Z
dc.date.issued2011eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6115
dc.description.abstractBakgrunn: Det er to år siden vi i Norge for første gang uteksaminerte radiografer med videreutdanning i ultralyd (RVU). Dette er en videreutdanning som gir 60 studiepoeng ved Høgskolen i Gjøvik (HiG). Oppstarten av videreutdanningen skapte diskusjoner i det radiologiske miljøet i Norge og radiologforeningen gikk offisielt ut og anbefalte at man ikke skulle bruke sonografer i de radiologiske avdelingene i Norge. Studiens hensikt er å undersøke i hvilken grad læringsmålene er nådd for de RVUer som ble uteksaminert ved HiG. Material og metode: Det er valgt en kvantitativ prospektiv kontrollert studie som inkluderte fem RVUer, fire radiologer som var veiledere, et sykehus – på fire avdelinger på fire geografiske steder og 244 pasienter ved Sykehuset Innlandet (SI). Pasientene ble undersøkt av RVU og radiolog, hvor begge registrerte tid, antall bilder, ufullstendige undersøkelser, sikkerhet på egne funn og konklusjon. Deretter ble RVUenes undersøkelser vurdert av radiolog for teknisk bildekvalitet, evne til å gjøre hovedfunn og bi-funn, evner til å beskrive egne undersøkelser, samt en helhetsvurdering av RVUens RVUene hadde ikke anledning til å be om radiologisk konsultasjon underveis i studien. Der radiografene ikke evnet å beskrive undersøkelsen fordi funnene var for kompliserte, ble dette fanget opp i undersøkelsene utført av radiolog. Resultater: Undersøkelsen viser en overensstemmelse mellom funnene til RVUene og radiologene. 95.1 %. 99,2 % av RVUenes undersøkelser ble helhetsvurdert av radiolog til best eller medium, og 99,2 % av undersøkelsene hadde en teknisk bildekvalitet som var bedre eller like god som radiologene. Det er 1,64 % mulighet for at funn blir oversett ved at RVUer undersøker pasienter med ultralyd i øvre abdomen. Konklusjon: RVUene som er undersøkt i denne studien, tilfredsstiller internasjonale krav, og gir grunnlag for å hevde at RUVer kan brukes i diagnostisk UL på abdominale undersøkelser i Norge.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSonographereng
dc.subjectAdvanced practitionereng
dc.subjectRadiologisteng
dc.subjectUltrasonographyeng
dc.titleVidereutdanning i Ultralyd for radiografer. I hvilken grad er læringsmålene nådd? En kontrollert prospektiv sammenlignende studie 6 mnd etter endt utdanning.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeRAB395
dc.description.localcodeMAMD-RAB
fs.subjectcodeRAB395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel