Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHovden, Jan Fredrikeng
dc.date.accessioned2012-12-13T09:30:06Z
dc.date.available2012-12-13T09:30:06Z
dc.date.issued2010eng
dc.PublishedIn: Roppen, J.; Allern, S. (eds.), Journalistikkens samfunnsoppdrag: 238-263eng
dc.identifier.isbn978-82-7147-346-4 (print version)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6230
dc.description.abstractI den engelskspråklege litteraturen om journalistar er det gjort fleire forsøk på å lage typologiar over ulike journalisttypar og -roller, der ein av dei mest kjende er Johnstone et. al sitt skilje mellom ei "nøytral" og deltakande journalistrolle. Kapittelet drøftar fyrst nokon av dei mest kjende typologiane, deira underliggande metode og påpeiker problema med å samanlikne desse, for å så konstruere ein eigen haldningsbasert typologi over norske journalistar basert på ei spørjegransking gjort i 2005. Denne firfaldige typologien - oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar - vert så kopla til type publikasjon og arbeidsområde, sosial bakgrunn m.m. Eit sentralt poeng er både at det er viktige skilje mellom norske journalistar, spesielt i høve ei nøytral og ei meir interverande rolleforståing, og at denne er nært kopla til journalisten sin posisjon i det sosiale feltet.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherIJ-forlageteng
dc.subjectJournalismeng
dc.titleOppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar. Skisse til ein norsk journalisttypologi.eng
dc.typeChapteren_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright IJ-forlageten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310eng


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel