Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGundersen, Marthe Flatakereng
dc.date.accessioned2013-05-06T11:37:30Z
dc.date.available2013-05-06T11:37:30Z
dc.date.issued2012-10-01eng
dc.date.submitted2012-10-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6576
dc.description.abstractEt detaljert feltarbeid har gitt økt forståelse for eksponerte lagrekker i Agardhbukta på Øst-Spitsbergen. Nye dateringer og sedimentologiske detaljer viser at lagrekken tilhører nedre del av Kapp Toscana-gruppen. Lagrekken i Agardhbukta ble delt i tre faciesassosiasjoner som representerer øvre del av De Geerdalenformasjonen og Slottetlaget tilhørende Knorringfjelletformasjonen (figur 4.3 side 33). De Geerdalenformasjonen viser her en større påvirkning av tidevann enn det som er tidligere rapportert (side 47). De tre faciesassosiasjonene er tolket til å være avsatt i et estuarint kompleks utviklet ved en kombinasjon av prograderende kystlinje og regionale endringer i havnivå. Avsetningene nederst i sekvensen er avsatt i et prodelta/offshore transition miljø (FA1), mens den overliggende faciesassosiasjonen er tolket til å være avsatt i ytre/midtre tidevannsdominert estuar (FA2). Faciesassosiasjonen øverst i sekvensen kan representere grunnmarine kondenserte avsetninger, avsatt på shoreface/deltafront eller grunn hylle (FA3). Et annet alternativ er at FA3 er avsatt i indre del av et estuarint kompleks (se kap.4.2.3). I tillegg til feltarbeid ble det også studert tre borekjerner fra Alkeområdet, i Hammerfestbassenget. Borekjernene representerer formasjoner tilhørende Realgrunnen-undergruppe (Kapp Toscana-gruppen) og nedre del av den overliggende Adventdalen-gruppen (figur 4.24 side 56). Lagrekken i Alkeområdet ble delt inn i fire faciesassosiasjoner som representerer sedimenter avsatt under et stadig økende relativt havnivå, avbrutt av kortere regionale regresjoner. I bunn er det avsatt sedimenter i et prograderende marginalmarint miljø, enten i form av en tidevannsflate eller en kystslette (HA4). Videre oppover stratigrafien ser man stadig mer distale avsetningsmiljø, først i shoreface (HA3) og deretter i et hylle- og dyp hylle miljø (henholdsvis HA2 og HA1). Tidlig på 1980-tallet ble det gjort funn av hydrokarboner i sandsteiner tilhørende Realgrunnen-undergruppe, blant annet i Alkeområdet. Etter at det i nyere tid er gjort flere funn og produksjon er igangsatt, er det vekket ny interesse for funnene oppdaget tidlig på 1980-tallet. Ved å sammenlikne feltdata fra Agardhbukta med borekjerner fra Alkeområdet ble det klart at De Geerdalenformasjonen er avsatt i et liknende avsetningsmiljø som Realgrunnen-undergruppe. Videre viser en korrelering av logger fra Agardhbukta en sammenhengende sandsteinskropp med en minimumsutbredelse på 150 meter (figur 5.5 side 83). Denne sandsteinskroppen kan sammenliknes med en homogen, kryssjiktet sandstein sett i Nordmelaformasjonen. Sammenlikningen kan gi en mulig indikasjon på lateral utholdenhet av sandsteinsfacies i Nordmelaformasjonen, og kan dermed gi en bedre forståelse for reservoarutviklingen innad i Alkeområdet.en_US
dc.format.extent17266451 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergen and The University Centre in Svalbarden_US
dc.titleSedimentære facies av nedre/midtre jura Realgrunnen-undergruppe og øvre trias De Geerdalenformasjonenen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel