Show simple item record

dc.contributor.authorHolt, Lise Marie Lunaaseng
dc.date.accessioned2013-06-25T06:53:30Z
dc.date.available2013-06-25T06:53:30Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6728
dc.description.abstractDenne oppgaven gjør en lesning av to essaysamlinger av Albert Camus, "Noces" og "L'Été". Disse er lite kommentert i Camus' øvrige forfatterskap. Dette har vært motiverende for arbeidet mitt, men har også gjort det nødvendig å finne en egen angrepsvinkel til tekstene. Jeg valgte å ta utgangspunkt i essaysjangeren, og hvordan Camus forholder seg til denne. Her har "essayets far" Michel de Montaigne vært en viktig modell. Derfor har jeg startet oppgaven med å ta for meg hovedtrekk fra Montaignes Essais. Mye av fokuset har vært på umiddelbarheten vi finner i essayet, dette "her og nå" som gir rom for spontane oppdagelser. Deretter har jeg sett på Camus' essays i lys av Montaigne, for å se hvordan Camus hører hjemme i essaysjangeren og hva som er spesifikt i Camus' bruk av den. Dette har fått meg til å oppdage at Camus virker mer nær omgivelsene sine enn Montaigne. Hvordan han (i form av et 'jeg') primært er til stede i essayene som kropp slo meg spesielt. Her blir ordet "kroppsglede" virkelig vekket til live. Dette fikk meg til å dra linjer til filosofen Maurice Merleau-Ponty, som har kroppen som en sentral dimensjon i sitt verk. Jeg ville dermed legge vekt på Camus sin sensibilitet i sammenheng med essaysjangeren, med støtte i Merleau-Ponty. Problematikken min handler om hvilken rolle 'jeget' har når verden virker så tilstede i ham, og om hvordan verden med andre ord bidrar til å forme et 'jeg'. Et viktig punkt i analysen av "Noces" og "L'Été" er hvordan disse tekstene ser på stedet som en identitetsforankring. Jeg tar for meg hvordan vårt forhold til verden utspiller seg i et spesielt rom, og i hvor høy grad dette forholdet er kroppsliggjort - om det er på en strand, i en ørken eller blant ruiner. Analysedelen tar nemlig for seg hvordan 'jeget' i essayene sanser og persiperer. Her sees det på hvilken betydning det konkrete har for forståelsen av verden for 'jeget'. På slutten av oppgaven vender jeg tilbake til Montaigne for å gjøre en kort sammenligning mellom ham og Camus sin fremstilling av et 'jeg'. Oppgaven ender i dilemmaet om hvorvidt jeget' finnes som en autonom størrelse, i en tilværelse som blir mer absurd jo vakrere verden er.en_US
dc.format.extent938225 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isofreeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAlbert Camuseng
dc.titleAlbert Camus et l'essai. Une lecture de "Noces" et de "L'Été"eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Fransk
dc.description.localcodeMAHF-FRAN
dc.description.localcodeFRAN350
dc.subject.nus711125eng
fs.subjectcodeFRAN350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record