• Ørkenpatruljen Transjordan og beduinene 

   Hollekim, Odd Joachim (Master thesis, 2009-05-14)
   Etter opprettelsen av staten Transjordan som et britisk mandatsområde i 1921 ble det sett på som nødvendig å underlegge beduinstammene i landet statlig autoritet. Oppgaven tar for seg hvordan britene og herskeren av den ...
  • Øydegarden på Hellaug - ein arkeologisk studie av eit øydegardsanlegg i Etne kommune, Hordaland 

   Nesset, Therese (Master thesis, 2013-07-04)
   Denne masteroppgåva presenterer ein arkeologisk studie av ein øydegard i ein fjelldal kalla Hellaug, i Etne kommune i Hordaland. Hovudemna i oppgåva er knytt til etableringa, bruken og øydelegginga av garden. Sidan 1930-talet ...