• Bøndenes våpenplikt - Lov og praksis 

      Hanssen, Martin Teigen (Master thesis, 2017-06-17)
      En undersøkelse av bøndenes våpenplikt i middelalderen, med vekt på våpentinget og praksisen rundt den.