• Middelalderens hovedsteder i nyere norsk historieskriving 

      Velle, Dan André Fiskum (Master thesis, 2012-11-20)
      Denne avhandlingen dreier seg om bruken av hovedstadsbetegnelsen i nyere norsk historieskriving om norsk middelalder. Tilnærmingen har vært å drøfte denne i forhold til historikernes argumenter for at en gitt by var en ...