• Med tente lys inn i varmen. Lucia-tog i norske skoler og barnehager 

      Undheim, Sissel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Hovedhensikten med denne artikkelen er å løfte frem Lucia-togene i norske skoler og barnehager som et eksempel på hvordan forståelse av religion og tradisjon forhandles i møte med en stadig mer kompleks og mangfoldig barne- ...