• Bergen havn mellom 1970-1990 Stagnasjon eller utvikling? 

      Sørensen, Carina Ashima (Master thesis, 2009-05-14)
      Denne masteroppgaven tar for seg utviklingen av Bergen havn i perioden mellom 1970 og 1990. Jeg har fokusert mest på hvordan Bergen havn endret seg i tilknytning til internasjonale forhold hvor havner rundt om i verden ...