• Den notidige feiringa av mawlid an-nabi i Manchester og London 

      Kvernenes, Vegard (Master thesis, 2012-05-14)
      Denne oppgåva utforskar feiringa av profeten muhammads fødselsdag, mawlid an-nabi. Første del tar for seg det ein kjenner til av historien til denne feiringa. Andre del består av data sammla inn i feltarbeid i Manchester ...