• Hanseatane si rolle innanfor lokalhandelen i Bergen 1250 - 1600 

      Skaar, Åsmund (Master thesis, 2014-05-14)
      Med dette arbeidet ønska eg å undersøke den hanseatiske deltakinga i bergensk lokalhandel. Dette er eit emne som eg meiner har blitt lite fokusert på i norsk historieskriving, sidan norske historikarar i stor grad så langt ...