• En felles helsepersonellov - nye utfordringer for helseprofesjonene 

      Hovde, Tordis Karin (Master thesis, 2008-11-20)
      Masteroppgaven inneholder en gjennomgang av lovprosessen som førte frem til en felles helsepersonellov for alt helsepersonell fra 1999. Lovprosessen tok tolv år. Oppgaven har hatt som mål å forklare og forstå utviklingen ...