• Politisk ammunisjon.: en analyse av Cuba-saken 1958-60 

      Wahl, Peder (Master thesis, 2011-05-15)
      Denne masteroppgaven tar for seg Cuba-saken 1958-60. Lille julaften 1958 seilte det nederlandske skipet Sporonia ut Drammensfjorden lastet med håndgranater og ammunisjon. Skipets mål var Cuba, der Batista-regimet hadde ...